Återvinning och miljö är viktiga faktorer vid hantering av stål och andra material

Återvinning och miljö | Nyhetsgram

För ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle är det viktigt att hanteringen av metallskrot sker på ett miljövänligt och effektivt sätt. Med hjälp av återvinningsföretag har återvinningen i Sverige varit framgångsrik och förhoppningsvis fortsätter den att vara det. Ofta skräddarsyr återvinningsföretag processen för att den ska vara så smidig som möjligt.

Det finns både ekonomiska och miljömässiga möjligheter genom att arbeta med skrotavfall som en resurs. De flesta metaller går att återvinna oändligt många gånger utan att de överhuvudtaget tappar i kvalitet. Mängden metallskrot som återvinns i Sverige har ökat kraftigt och det har skapats en årlig minskning med ungefär 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen. Detta motsvarar omkring 10 % av de totala svenska utsläppen som sker av växthusgaser.

Återvinningsföretag har återvinning och miljö som största fokus

Elektronik är det avfallsflöde som har vuxit snabbast i Sverige och lösningar för att fler produkter ska kunna återanvändas har tagits fram. Ett exempel är att CRT-bildskärmar kan återvinnas till röntgenglas eller blästringsmaterial och även återvinning av plast har utvecklats. Exempelvis kan den plast som innehåller flamskyddsmedel separeras från den så kallade rena plasten, detta gör att mer plast kan återföras i kretsloppet. Återvinning och miljö är de viktigaste fokusområden hos verksamheter som erbjuder en miljövänlig process och de arbetar även med grundliga uppföljningar och mätbara miljömål. 

Hitta kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag i Sverige

I Sverige finns flera företag som hanterar återvinning av metallskrot och hjälper till för att återvinningsprocessen ska vara enkel och smidig för verksamheter. Det är positivt att kolla upp företaget som hanterar återvinning så de är ett kvalitet och miljöcertifierat återvinningsföretag. På det sättet finns det en större garanti och trygghet att arbetet sker på ett klimatsmart sätt och att avfallet hanteras enligt gällande krav från lagen. En av de viktigaste sakerna som går att göra för miljön är att återvinna skrot och avfall för att skapa maximal utveckling och även producera nya produkter och energi från återvunna råvaror som har hög kvalitet.

Viktigt med både återvinning och en miljöpolitik på arbetsplatsen

För att arbetet med återvinning ska fortsätta på arbetsplatsen är det viktigt att upprätta en miljöpolicy på arbetsplatsen. Återvinningsföretag hjälper vanligtvis till med detta för att processen inte ska bli för svår eller komplicerad på verksamheten. Miljöpolicyn bör innehålla information om eventuella åtgärder som bör utföras för att minska på miljöpåverkan och även att arbetet kommer att ske i samband med gällande krav som finns i lagen. Återvinning och miljöpolitik går hand i hand med varandra och leder till att mer material återvinns, avfallsmängderna minskar och kostnaderna kommer sänkas. Att utarbeta en miljöpolicy som går att genomföra på arbetsplatsen är ett smart val för att kunna arbeta vidare med företagets skrot både på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.