Allt du behöver veta om IP Livsmedel – Checklista

Certifiering mot IP Livsmedel är ett sätt att visa kunden att din verksamhet tar livsmedelssäkerhet på allvar och har väletablerade processer för att säkerställa kvaliteten på alla livsmedel som produceras. En certifiering av livsmedelssäkerhet är till och med ofta ett krav för att ens få leverera till dagligvaruhandeln och grossister. IP Livsmedel är en certifiering för livsmedelsföretag som kvalitetssäkrar allt från förädling och lager till packeri, grossist och distribution.

Med IP Sigills handbok och IP Livsmedel checklista kan du enkelt göra en egenkontroll varje år. Vartannat år krävs också en revision av en revisor från ett oberoende certifieringsföretag. IP Livsmedel kan i slutändan ses som en inträdesbiljett till handeln då de fyra största handelskedjorna (ICA, COOP, Axfood och Bergendahls) står bakom IP Livsmedel. IP Livsmedel godkända företag kan tryggt svara ja när handelns inköpare frågar efter en kvalitetscertifiering. 

Läs mer om IP Livsmedel.

Syftet med IP Livsmedel

Syftet med IP Livsmedel är att underlätta för livsmedelsföretag att stå starka på marknaden och hjälper dig att bygga ett heltäckande kvalitetsprogram som lever upp till alla kvalitetskrav från kunder såväl som myndigheter. Reglerna och kraven i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. 

Vi rekommenderar starkt att läsa igenom IP Livsmedel checklista för att få en bättre insikt i vad en IP Livsmedelscertifiering innebär. 

Målgrupp

IP Livsmedel bygger inte på ett ledningssystem vilket gör den lämplig för både små och medelstora företag och/eller företag med en mindre komplex verksamhet. Den är främst utvecklad för företag och organisationer inom förädling, packeri, lager, grossister, slakterier, parti- och provisionshandel med flera, men lämpar sig även för företag utan någon fysisk hantering av livsmedel (till exempel matmäklare).

Eftersom IP Livsmedel inte är så administrativt tung och enbart innehåller det mest nödvändiga är det en bra certifiering för att lära sig hur tredjepartscertifiering fungerar. 

Vad ingår i IP Livsmedels checklista?

I IP Livsmedel checklista ingår följande punkter: 

 1. Egenrevision; dokumenthantering
 2. Sårbarhet
 3. Kunskap/Kompetens
 4. HACCP-system
 5. Faroanalys
 6. Kritiska styrpunkter (CCP:er) och HACCP-plan
 7. Personalhygien
 8. Lokaler/Anläggningar
 9. Provtagning
 10. Rengöring
 11. Avfall
 12. Skadedjurssäkring
 13. Vatten
 14. Förvaring och hantering av livsmedel
 15. Allergener
 16. Varumottagning och leverantörskontroll
 17. Transport och leverans
 18. Information/Märkning/Redlighet
 19. Spårbarhet och återkallelse
 20. Hantering av avvikelser och reklamationer

Se IP Sigills stödmaterial för IP Livsmedel checklista.

Certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel

Idag finns det cirka 1200 IP Livsmedel godkända företag, och nya tillkommer hela tiden. Bli en av dem du med och stå starkare på marknaden. Kontakta ett oberoende certifieringsorgan och kom igång med certifieringen idag.