Allt fler söker sig till YH-utbildningar enligt Myndigheten för yrkeshögskolans årsrapport 2018

Allt fler söker sig till YH-utbildningar enligt Myndigheten för yrkeshögskolans årsrapport 2018 | Nyhetsgram

Sverige har under flera år haft en välutvecklad utbildningsstruktur. Genom tiderna har strukturen utvecklats, bland annat genom att introducera utbildningar som är mer anpassade för individen och även genom utbildningar mer anpassade för specifika branscher och yrken. En sådan utbildningstyp, YH-utbildningarna, har blivit allt mer populär sedan lanseringen.

Årsrapport 2018 från MYH

Varje år sedan skapandet av Myndigheten för yrkeshögskolan har denna myndighet gett ut en årsrapport med information och statistik om utbildningarna som de ansvarar för. Det gäller bland annat alla YH-utbildningar och även KY-utbildningar, föregångaren.

Myndighetens jobb är att bland annat kontrollera och granska de olika utbildningarnas resultat och kvalitet för att på så sätt säkerställa att studenterna får en bra utbildning. Just MYH inrättades redan 2009 för att ersätta Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, en myndighet som i sin tur funnits sedan 2001.

Enligt deras rapport för 2018 har betydligt fler personer vänt sig till KY- och YH-utbildningar från 2011 fram till 2018. Det handlar bland annat om områden som samhällsbyggnad och byggteknik, data/IT samt hälso- och sjukvård. Rapporten nämner även att könsfördelningen är ojämn mellan de stora utbildningsområdena. Medelåldern för de som påbörjar en utbildning ligger på 31,4 år för år 2017, något högre för kvinnor och ännu högre för personer födda utomlands jämfört med personer födda inom Sverige.

En annan mycket viktig detalj som nämns i årsrapporten är antalet examinerade som har ett arbete året efter deras examen. För 2018 var det hela 93 %, varav 68 % fått ett arbete som helt eller till största delen överensstämmer med den utbildning de klarat av. Slutligen var nio av tio studenter som examinerat nöjda med utbildningen, vilket är ett gott betyg.

Därför ska du söka YH- eller KY-utbildningar

En av de främsta fördelarna är att utbildningarna är utvecklade för att täcka ett marknadsbehov. De innefattar även både teori och en form av praktik hos potentiella arbetsgivare. Många söker sig till dessa utbildningar för att byta eller påbörja en karriär inom ett nytt område.

Det finns många sätt att studera på, från att gå distanskurser till att gå en högskole- eller universitetsutbildning samt naturligtvis Yrkeshögskolans utbildningar. Om du vill förändra ditt liv, eller om du helt enkelt tröttnat på det arbete du har just nu, är en ny utbildning ett utmärkt sätt att skapa förändring.

Det är inte alla som har behörighet till att gå en utbildning, kanske för att vissa betyg saknas. Detta är ett mindre hinder, det finns många sätt att höja sina betyg eller studera ett ämne som saknades. I vissa fall går det även att komma in på en utbildning genom att utföra ett test och på så sätt visa prov på de färdigheter och kunskaper som behövs för utbildningen.