Anlita en etablerad översättningsbyrå och se till att ditt budskap förmedlas korrekt på alla språk

Översättningsbyrå

Att översätta en text kan tyckas vara en tämligen enkel uppgift, men det räcker inte alltid med att bara kunna språken. Det är många aspekter man behöver ta hänsyn till – inte minst om man ska översätta en intrikat facktext med mycket fakta och snirkliga branschtermer. Man bör också tänka på vem mottagaren är och se till att anpassa översättningen efter målgruppens kultur och språkliga sedvänjor. Vare sig det gäller marknadsföring, affärskommunikation eller intern företagsinformation kan det löna sig att ta hjälp av en professionell översättningsfirma. Med korrekta, lokaliserade översättningar ger man alla adressater möjlighet att ta del av samma budskap, på ett sätt som passar dem. Det kan gynna verksamhetens relationer såväl med internationella kollegor och samarbetspartners som med befintliga och potentiella kunder.

Om man vill säkerställa att företagets viktiga budskap inte går förlorat i en feltolkad eller undermålig språkomvandling är det alltid klokt att lämna över jobbet till en kvalificerad översättare. I Stockholm, precis som i övriga landet, finns ett flertal aktörer som tillhandahåller olika typer av översättningstjänster, såväl för privatpersoner som företag. Det går även att hitta många frilansande språkkonsulter som erbjuder översättning av text, men majoriteten arbetar endast med en viss språkkombination, samt inom ett eller några få specialområden. Kvaliteten kan också variera. Behöver man översätta sekretessbelagda juridiska dokument, medicinska skrifter, finansiella rapporter eller andra komplicerade texter till flera olika språk, och vill vara säker på att få genomgående korrekta och högkvalitativa översättningar, kan det vara väl värt att kontakta en större översättningsbyrå i Stockholm.

Det man primärt behöver tänka på när man väljer översättningsbyrå är att firman i fråga har tillämplig kompetens inom den nisch och de språkkombinationer man önskar hjälp med. En annan avgörande kvalitetsfaktor är att konsulterna endast översätter till sina egna modersmål. Detta är ofta en förutsättning för att texterna både ska bli grammatiskt korrekta och språkligt autentiska. Exempelvis går idiomatiska uttryck sällan att översätta rakt av då de lätt kan missuppfattas. Istället måste man omvandla dessa till sina reella betydelser eller finna idiom med likartad innebörd på det språk man översätter till. I regel krävs det någon som har målspråket som modersmål för att pricka rätt. Om man vill expandera utomlands och lokalisera sin marknadsföring finns det mycket att vinna på att anlita en byrå som inte bara samarbetar med översättare i Stockholm, utan har ett brett nätverk med kvalificerade språköversättare stationerade över hela världen.

Fördelen med att vända sig till en internationellt etablerad översättningsbyrå är att en sådan vanligtvis har bättre resurser att anpassa tjänsten efter beställarens önskemål och specifika behov. Förutom att erbjuda expertmässiga översättningar mellan en rad olika språk, och inom otaliga genrer, kan en rutinerad byrå även bistå med språkgranskning och kvalitetssäkring av de färdiga texterna, liksom lokalisering och komplett projektledning om så önskas. Som kund får man då en dedikerad kontaktperson som läser in sig på verksamheten och ser till att välja ut den eller de översättare som lämpar sig bäst för uppdraget, såväl avseende språkkunskaper som spetskompetens. Oavsett om det gäller utbildningsmaterial, modereklam eller avancerad teknisk dokumentation är det viktigt att översättaren känner till branschen och har adekvat kunskap i ämnet. När det kommer till översättning av text som ska användas inom en multinationell organisation är det väsentligt att både branschenliga fackuttryck och intern företagsterminologi harmonierar mellan alla språk. Samtidigt måste lokala kulturskillnader och språkliga nyanser beaktas – utan att kärnan i budskapet förändras. För att försäkra sig om att informationen når fram på ett korrekt och samstämmigt sätt, oavsett land och språk, är det alltid en god idé att anlita en professionell översättningsbyrå. I Stockholm kan man bland annat hitta en välrenommerad firma på Kungsholmen.

Beskrivning

Med kvalificerade textöversättningar kan man förmedla sitt budskap i oförändrad form på målgruppens eget språk, vilket gynnar både avsändare och mottagare. Företag som vill nå ut till fler potentiella kunder, kommunicera med befintliga affärspartners, expandera internationellt eller marknadsföra sig utanför landets gränser kan alla ha nytta av professionella översättningstjänster.