Arkivering i Stockholm är viktigt för företag – måste spara räkenskapsinformation i sju år

Arkivering i Stockholm är viktigt för företag – måste spara räkenskapsinformation i sju år | Nyhetsgram

Allt fler program och digitaliserade resurser tillkommer inom redovisningsbranschen. På många sätt förenklar det arbetet men det kan även uppstå problem. Hänger man inte med i svängarna kan det vara lätt att missa något. Måste man spara på originalkvitton eller räcker det idag med digitala versioner?

Bokföring är ett omfattande arbete som kräver såväl förståelse som noggrannhet. Det är lätt hänt att röra ihop något eller missa vissa kvitton och genast knackar Skatteverket på dörren. Särskilt jobbigt blir det för småföretagare som själva sköter sin ekonomi och bokföring eftersom all räkenskapsinformation enligt lag måste sparas i hela sju år. Men det är inte allt, räkenskapsinformationen ska dessutom arkiveras i samma form som den ursprungligen hade, exempelvis i kvittoform. Det finns dock hjälp för den som behöver den, i Stockholmsområdet finns exempelvis flera företag som erbjuder arkivering. Detta innebär att företag kan lämna över dokument och bokföringsmaterial till företag med särskilda arkiv som sedan bevarar arkivering i Stockholm så lång tid som önskas.

Arkivering bokföring

När man arkiverar bokföring finns även vissa krav på hur materialet förvaras och presenteras. För den som behöver hjälp med arkivering bokföring ska alltså dokumenten sorteras och ligga på ett lättöverskådligt sätt. Därtill ska det alltid finnas en verifikation för varje affärshändelse som företaget haft. Det finns helt klart en del att tänka på när det kommer till arkivering, särskilt av viktiga dokument och handlingar. För många företag och även privatpersoner kan det vara enklast och smidigast att helt enkelt ta hjälp från ett företag som erbjuder arkivering i Stockholm.

Så vad gäller egentligen med kvitton och digitala kopior? Svaret är att du får scanna in papperskvitton och använda dessa som digitala kopior, dock måste du ändå spara originalkvittot i tre år. Något som är väldigt bra eftersom kvitton tenderar att blekna med åren som går. För fakturor gäller samma sak, om den skrivs ut och skickas till kund måste den sparas i tre år (förutsatt att kopia gjorts). Men skickas den elektroniskt från början gäller det som originalet.