Betala parkering enkelt och effektivt med moderna och flexibla parkeringssystem

Betala parkering enkelt och effektivt med moderna och flexibla parkeringssystem | Nyhetsgram

Den ökade befolkningen i centrala städer ökar allt mer och efterfrågan på parkering och smarta lösningar stiger. Betalnings- och informationssystem har därför högre krav på sig att utvecklas och förbättras för att kunna erbjuda flexibla parkeringslösningar.

Var parkeringsanläggningar än är ansluten, till centrum, ett sjukhus eller en bostad, behövs det alltid finnas lätta och effektiva informations- och betalningssystem tillgängligt. Det är viktigt både för folkhälsan och att underlätta för trafikbelastningen. Tack vare dagens teknik finns det flera olika enkla och smarta betalningslösningar som underlättar för både privatpersoner och företag.

Smarta lösningar för att enklare kunna betala parkering

Med takt att allt fler flyttar in till centrum skapas också en ökning kring efterfrågan på tillgängliga parkeringar, det måste vara snabbt och enkelt att hitta lediga parkeringar och finnas möjlighet att betala parkering med smarta lösningar. I centrum är det extra viktigt att tänka på detta och arbeta för att få bättre trafikflöde, minskad söktrafik och lugnare trafik. Med hjälp av dagens teknik och smartphones går det att hantera betalning lättare genom olika appar. I apparna går det att registrera registreringsnumret, välja tid för parkering och sedan avsluta parkeringen vid utgång. Förutom att kunna flexibelt betala parkering finns även andra lösningar som visar generell information om trafiken, exempelvis avvikelser och reseplanerare.

Betala parkering med traditionella lösningar

Betalningsautomaterna har länge varit en väsentlig del i parkeringssystem, i takt med dagens teknik finns det flera olika automater som accepterar både kontanter och kreditkort. Beroende på vad vilka behov som finns för området som parkeringssystemet är placerad i, går det att använda olika betalningsautomater. För att öka enkelheten kring att betala parkering har det tagits fram ett effektivt och snabbt betalningssystem som både är EMV-godkänt och PCI-certifierat. Den här lösningen är trygg och framtidssäkrad och klarar både bensinkort som kreditkort för att göra det enkelt för såväl kund som operatör.

Förutom att flexibelt betala parkering finns andra lösningar för exempelvis shoppingcenter. Parkeringssystemet kan ge ovärderlig information om var kunderna kommer ifrån, hur länge de stannar på shoppingcentret och annan viktig data för att effektivt och enkelt kunna utvärdera kunderna som besöker shoppingcentret. I mer moderna system finns också komplementerande funktioner med bland annat nummerplåtsavläsning vilket gör det möjligt att kombinera samma ID-bärare som abonnemang i första garaget, sedan som betalningsmedel i det andra garaget och som rabattkort i det tredje garaget.

MIljötekniska lösningar för parkering

För att kunna minska på utsläppen och ta hand om miljön har det framtagits flera olika miljötekniska lösningar som kan hjälpa till och minska på miljöpåverkan. Vid användning av P-LED-system i centrum skapas en bättre trafikrytm och minskar på söktrafiken, detta är bättre för miljön och det finns även lösningar som informerar om trafiksituationen i realtid och möjligheterna som kan finnas med tåg eller buss. På detta vis kan det bli effektivare och mer miljövänligt att byta från bilen till bussen eller tåget, beroende på avgångar och situation. Det finns också laddningsstationer i många P-hus och parkeringsanläggningar för att bilisten enkelt ska kunna ladda elbilen.