Byggutrustning och uthyrning vid projekt med höga byggnader

Byggutrustning vid projekt med höga byggnader|Nyhetsgram

Att bygga skyskrapor, eller molnskrapor som de högre byggnaderna har börjat kallas, är en vanlig förseelse i världen. Den allra högsta byggnaden vi har i Sverige ligger i Malmö. Det är bostadshuset Turning Torso som mäktar med sin 190,4 meter höga längd. För att bygga dessa enorma byggnader behövs speciell utrustning.

Det finns olika sätt att bygga högt

Inget byggprojekt är det andra likt. När du ska bygga en skyskrapa i en storstad måste du ta hänsyn till flera aspekter, inte minst vad du kan få plats med. Det är vanligt att använda höga lyftkranar för att bära upp material, verktyg och byggutrustning till de höga höjderna. Detta är inte alltid det säkraste sättet, speciellt när du tar hänsyn till den mänskliga faktorn. Även ett litet verktyg som faller från hög höjd kan orsaka livsfarlig skada. Idag finns det strikta säkerhetsföreskrifter att följa för att minimera riskerna så långt som möjligt. Detta har även lett till alternativa metoder, exempelvis genom att använda ett gantry-glidformssystem.

Vad är gantry-glidformssystem?

En gantry är en form av ställning. I sin enklaste form består den av två vertikala bjälkar och en horisontell bjälke som förbinder dessa. På den horisontella bjälken installeras en kran som kan röra sig längst med bjälkens längd. Systemet används för att lyfta och transportera tungt material på ett säkert sätt.

Glidformssystemet går i sin tur ut på att använda glidformsgjutning för att bygga en betongform på ett effektivt sätt. Man bygger en ställning runt arbetsplatsen och fyller på betongformen för byggnaden i en jämn takt. Själva glidformen följer med upp längst med ställningen med hjälp av hydrauliska domkrafter. Glidformsställningen passar utmärkt ihop med en gantry och gör det möjligt att använda avancerad och flexibel byggutrustning för höga byggnader utan att ta för mycket plats på gatan.

Är det inte bättre att köpa utrustningen?

Det beror på flera faktorer. En av de främsta anledningarna till att köpa utrustningen är för att den kommer användas mycket och regelbundet. Byggföretag som specialiserar sig på byggprojekt av höga byggnader kan med fördel köpa in och äga all utrustning som behövs. Det är dock inte alltid ett specialiserat företag utför bygget och även för dessa specialiserade företag kan det vara en bra idé att hyra utrustningen istället. Det finns nämligen företag som specialiserat sig på att tillhandahålla allt som behövs för denna typ av projekt.

Byggutrustning uthyrning för höga byggprojekt är en bransch där det inte bara behövs speciell utrustning utan även speciell kompetens. Det är alltid en bra idé att höra av sig till dessa företag så fort som möjligt, både för att kunna få tillgång till utrustningen och även för att kunna få råd och hjälp med projektet.