Därför är det så viktigt att välja väl genomtänkta och anpassade läromedel i sfi

Därför är det så viktigt att välja väl genomtänkta och anpassade läromedel i sfi

Att bo och verka i ett land där man inte förstår språket kan utgöra ett stort hinder i vardagen. Därför är det också viktigt att nyanlända medborgare så snabbt som möjligt får chansen att lära sig svenska. Barn och ungdomar får läsa svenska som andraspråk i skolan, men när det gäller den lite äldre generationen är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda sfi-undervisning via vuxenutbildningen. För att ge eleverna optimala förutsättningar att integrera sig i samhället är det avgörande att välja pedagogiskt välstrukturerade läromedel som i första hand hjälper dem att utveckla ett användbart vardagsspråk.

Undervisningsmodellen genrepedagogik

Grundläggande språkkunskaper är nödvändiga för att man ska kunna sköta det mesta som hör vuxenlivet till. Det kan röra sig om allt från att läsa skyltar, fylla i blanketter, köpa bussbiljetter och prata med kassörskan i matvarubutiken till att kommunicera med hyresvärden, tala med läkaren eller skriva en lapp till barnens lärare. Att kunna svenska är i många fall även en förutsättning för att man ska kunna söka jobb eller vidareutbilda sig inom det nationella skolsystemet. De flesta läromedel i sfi är baserade på genrepedagogik, en undervisningsmodell som fokuserar på att tydliggöra skillnaderna mellan olika språkliga system och därigenom underlätta inlärningen. Idiomatiska uttryck kan till exempel upplevas som självklara för den som har svenska som modersmål, men kan utgöra ett markant hinder både i läsning och samtal för den som inte är uppvuxen i landet. Genrepedagogiskt inriktade sfi läromedel belyser kulturellt betingade mönster i språket och ger eleverna bättre förståelse för hur och när dessa bör användas och varför.

Cirkelmodellen

För att främja inlärningen ytterligare brukar genrepedagogik ofta kombineras med den så kallade cirkelmodellen. Denna består av fyra faser – kunskapsuppbyggnad inom ämnet, dekonstruktion av exempeltexter, gemensam konstruktion av text och individuell textproduktion. Textbygget är ett läromedel i sfi som behandlar olika texttyper som kan vara speciellt intressanta för nyanlända vuxna att lära sig hantera. Böckerna utgår från cirkelmetoden och hjälper eleverna att lära sig skriva, läsa, lyssna och diskutera kring vanligt förekommande texter som de möter i sin vardag. Några av de textformer som omfattas är meddelanden, mejl, brev, inbjudningar, återberättande texter, instruktioner, CV, personliga brev, faktatexter, personbeskrivningar och sammanfattningar. Via Sanoma Utbildning Digital har du som pedagog även tillgång till en utförlig lärarhandledning och nedladdningsbart kopieringsunderlag med extraövningar.

Läromedlen Språkvägen och SamSpråk

Språkvägen är ett annat sfi läromedel för kurs A-D som använder genrepedagogik för att leda in eleverna på rätt spår i inlärningen. Serien har en tydlig struktur och börjar med hörövningar, går vidare till tal, sedan till att skriva och läsa. Språket är relevant för elevernas vardag och texterna är kopplade till situationer som de ofta möts av i verkligheten. Böckerna finns tillgängliga både i tryckt och digitalt format, samt som inlästa ljudfiler på Övningsmästaren.se. SamSpråk är ännu ett läromedel som fokuserar på grundläggande språkinlärning, samhällsorientering och vardagliga dialoger. SamSpråk – START ger en god första kontakt med det svenska språket. I samma serie finns även fördjupande material för sfi kurs B, C och D, samt HÖR, ett extra kopieringsunderlag med inlästa texter. Via Sanoma Utbildning Digital finns även möjlighet att ladda ned hörövningar, facit, lärarmanualer och annat extramaterial till samtliga läromedel. Andra böcker som kan vara av intresse för den som söker lämpliga läromedel till en sfi-kurs är Första och andra övningsboken i svensk grammatik, Lättare lärande, Hur säger man? och Resan hit.