En ny innovativ och modern lösning som ökar säkerheten och är mer effektiv

Rörsystem Profipress-innovativ och modern lösning | Nyhetsgram

Som med allt annat utvecklas och förändras ständigt marknaden, tekniken och regelverk inom VVS-lösningar. Det är viktigt att rörsystem förbättras och utvecklar hållbarheten och ökar säkerheten kring installationer och arbeten. Nu finns nya innovativa och moderna lösningar som i stor utsträckning ersätter lödning, svetsning och gängskärning. Istället för att använda sig av rörsystem med lödkopplingar används system med presskopplingar, bland annat ökar säkerheten markant med den här lösningen.

Flera fördelar med ny pressteknik

Att använda sig av lödkopplingar är också extremt tidskrävande att både installera och reparera, det är också omöjligt att utföra lödning om rören inte är helt tömda på vatten. Det finns alltså flera anledningar till att rörsystem med lödkopplingar ersätts med ny pressteknik av många byggentreprenader och företag. Brandfaran elimineras helt och därför behövs inget krävande brandskydd vilket är både mer ekonomiskt, lättare och tidssparande.

Inför lödning av rörsystem behövs tidskrävande förarbete som också minskar när kopplingarna istället snabbt pressas, och beroende på dimension brukar den tekniken vara upp till 50 % snabbare än traditionell lödning. Dessutom fungerar tekniken för alla olika typer inom de vanligaste användningsområdena, dricksvatten, gas och värme. Rörsystem Profipress är ett nytt innovativt och modernt presskopplingssystem som är tillverkade av koppar och rödgods och har blivit ett vanligt val inom rörsystem.

Mindre verktyg och snabbare reparationer

De enda verktyg som behövs vid presskopplingar är rörsystem Profipress och Megapress. Det finns en modern funktion Megapress besitter som har läckageindikator, tack vare den funktionen kan läckage upptäckas snabbare och det går att åtgärda skadorna i god tid. För att undvika komplicerade och struliga samarbeten kan det vara smart att samla allt hos samma leverantör. Kika därför på verksamheter som erbjuder helhetslösningar inom VVS.

Olika material beroende på användningsområde

Beroende på vilket användningsområde som rörsystemet som ska installeras har, krävs olika material. Profipress som är tillverkad av koppar lämpar sig extra bra för dricksvattensinstallationer men täcker många olika områden och ses som ett allround-material. Rostfritt stål används vanligen till mer känsliga dricksvatten- och blandinstallationer medans rödgods kännetecknas av lång hållbarhet och är stabilt under tuffa förhållanden.

På industrianläggningar är kraven på rörledningssystem extra höga och de måste stå emot tuffa påfrestningar under längre perioder utan att driftsäkerheten blir lidande. För skeppsbyggnationer behövs rörsystem som är av högsta kvalité för att klara extrema belastningar från havet på utsidan men också på insidan. Därför måste materialet vara extra hållbart och robust samtidigt som andra utmaningar väntar i form av försvårade monteringsförhållanden på grund av trånga utrymmen och strikta säkerhetsbestämmelser. Be om hjälp från företag som har experter med kompetens inom området så projektet och installationen sker på ett så säkert och smidigt sätt som möjligt.