Företag behöver ta återvinning i Stockholm seriöst

Företag behöver ta återvinning i Stockholm seriöst

När det kommer till miljön måste alla dra sitt strå till stacken. Detta gäller i synnerhet företagen i Sverige. Inte för att företagen är speciellt dåliga, tvärtom. Det finns flera lagar som företag måste följa och det finns även många tjänster man kan använda sig av för att underlätta det egna miljöarbetet. Det finns bland annat återvinningstjänster som riktar sig specifikt mot företag. Om man inte tar miljön seriöst hamnar man snabbt efter andra företag.

Återvinning av byggmaterial

Att de flesta företag har ett välutvecklat och effektivt miljöarbete är en positiv utveckling, speciellt eftersom de får andra företag och på så sätt hela branschen att höja nivån. Idag finns det ett flertal tjänster att använda sig av för att förbättra miljöarbetet. En mycket användbar tjänst kretsar kring återvinning av olika material. Vid en byggnation, renovering eller vid en rivning blir det mycket avfall och byggmaterial över. Bara i Sverige genereras flera miljoner ton avfall, bland annat från industrier, hushåll och verksamheter. Just byggsektorn står för runt 10 miljoner ton avfall om året, vilket är en stor andel av det totala avfallet. Rivningsarbeten och dylikt är bara en lite del av detta, det allra mesta genereras av gruvor, men alla små och stora återvinningsfall är minst lika viktiga. Just återvinningen av byggmaterial är ett område där företag tidigt sett att det finns stor potential. Idag finns många företag som erbjuder speciella tjänster för att hjälpa entreprenadföretag med återvinningen av deras avfall och byggmaterial.

Miljöledningssystem visar vägen

Återvinning i Stockholm är inte det enda sättet att hantera miljöarbetet på. Många större företag använder sig av miljöledningssystem som ISO 14001. Detta system består av flera krav som måste uppfyllas. För att kunna uppfylla kraven behöver företaget ha flera interna processer på plats, på så sätt kan de arbeta med miljön på ett systematiskt sätt. Detta gör i sin tur att företaget håller en ständigt hög nivå för sitt miljöarbete, samtidigt som de även effektiviserar sin verksamhet och gör den mer lönsam.

Det finns även företag som hjälper till med andra aspekter och som har en positiv bieffekt på miljön. Ett bra exempel på detta är dokumenthantering, vilket är ett sätt att effektivisera och minska på antalet dokument som skrivs ut. Dokumenthantering är en av flera tjänster som inte är direkt utvecklade för att hjälpa till med miljön men som ändå gör det eftersom de i det här fallet minskar pappersförbrukningen. Så länge de svenska företagen fortsätter att ta miljöarbetet seriöst kommer dessa typer av effektiviseringar och rena miljötjänster att fortsätta att utvecklas, vilket i sin tur bådar väl både för den svenska miljön och även för utländska företag att inspireras av. Med tanke på att miljöarbetet börjar bli allt viktigare är det bra att vi redan håller en hög nivån.