Får man ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom/sjukskrivning?

Får man ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom/sjukskrivning? | Nyhetsgram

Kort och gott: Nej. 

För att få ut ersättning vid sjukdom behöver du teckna en sjukförsäkring. Dock finns det ibland en viss förvirring gällande benämningarna av inkomst- och sjukförsäkringar.

En inkomstförsäkring ersätter förlorad inkomst enbart vid ofrivillig arbetslöshet och agerar som ett komplement till a-kassan. “Inkomstförsäkring sjukdom” eller “inkomstförsäkring vid sjukskrivning” används ibland för att beskriva en sjukförsäkring som gör det lite förvirrande. 

Medan det inte är fel att kalla en sjukförsäkring en inkomstförsäkring vid sjukdom, då den precis som en vanlig inkomstförsäkring ersätter en del av din förlorade lön, så bör det undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

Skillnaden mellan en sjukförsäkring och inkomstförsäkring

Utebliven inkomst på grund av sjukdom och skador kan orsaka stora ekonomiska påfrestningar precis som vid ofrivillig arbetslöshet. Det är alltid rekommenderat att investera i både en sjukförsäkring och inkomstförsäkring. Medan en inkomstförsäkring vid sjukdom (sjukförsäkring) och en vanlig inkomstförsäkring ersätter förlorad inkomst så finns det några vitala skillnader mellan dem:

Sjukförsäkring

  • Ett komplement till annan sjukersättning, till exempel sjukpenning eller ersättning från arbete eller fack
  • Kan täcka upp till 90% av din lön
  • Hur stor ersättningen är kan bero på till hur stor del din arbetsförmåga är nedsatt
  • En inkomstförsäkring vid sjukdom brukar vanligtvis inte gälla då arbetsoförmåga uppstått när du ägnat dig åt riskfyllda aktiviteter, till exempel professionell idrott

Inkomstförsäkring

  • Ett komplement till a-kassan
  • Kan täcka upp till 80% av din lön
  • Hur stor ersättningen är beror på din tidigare lön
  • Ersättningen gäller vanligtvis enbart vid ofrivillig arbetslöshet, alltså inte då du självmant sagt upp dig

Jämför och teckna inkomst- och sjukförsäkringar idag

Alla bör teckna en sjukdomsförsäkring. Samma sak gäller inte för inkomstförsäkringar.

Tjänar du 33 000 kr/mån behöver du en inkomstförsäkring för att kunna få ut mesta möjliga ersättning. Har du en lön mellan 27 500 och 33 000 kr/mån så täcker a-kassan ersättningen de första 100 dagarna. Därefter behöver du en inkomstförsäkring för att kunna få ut full ersättning. 

Agera innan det är försent. Teckna en “inkomstförsäkring sjukdom” och vanlig inkomstförsäkring idag och säkerställ en inkomst i alla situationer, om du skulle bli sjuk, skada dig eller bli ofrivilligt arbetslös.