Fem yrkesutbildningskurser som förbättrar dina arbetsutsikter

Fem yrkesutbildningskurser |Nyhetsgram

Yrkesutbildningar är kortare utbildningar för vuxna som leder till jobb inom olika bristyrkesområden. Det ska alltså vara lätt att få arbete när utbildningen är klar. En yrkesutbildning är arbetsmarknadsanpassad och ger en snabbare väg ut i arbetslivet efter examen. Utbildningarna arbetar nära arbetslivet och många utbildningar har också praktiskt arbete som en del av utbildningen. Det finns yrkesutbildningar inom en rad olika yrkesområden där arbetsmarknaden söker efter nya medarbetare. Nedan listas fem olika utbildningar som förbättrar dina chanser att få ett arbete direkt efter studierna.

  1. Redovisningsekonom är ett yrke där du troligtvis kommer att få bra utdelning för dina studier i form av en bra lön. Som redovisningsekonom bör du vara intresserad av ekonomi och redovisning. Arbetsuppgifterna är till exempel att bokföra moms, skatt och avgifter korrekt och du arbetar ofta nära dina kunder. Utbildningen ger en bred kompetens och det finns många typer av arbete som passar efter utbildningens slut. Utsikterna för att få ett jobb är mycket goda.
  2. Lokförarutbildningen är kort och varvar teori och praktik genom ett samarbete med till exempel SJ och Arlanda Express. Tågbranschen är i stort behov av utbildade lokförare och arbetsutsikterna ser ljusa ut. Yrket passar dig som vill arbeta med hela Sverige utanför ditt fönster.
  3. Elektriker arbetar med olika elinstallationer och med dess underhåll och reparationer. Det är ett fysiskt arbete och ett arbete med stor variation. Du arbetar med dina händer och rör dig ofta mellan olika arbetsplatser. Matematik och problemlösning är en stor fördel om du gillar. Är du redan elektriker och vill vidareutbilda dig kan du gå en specialistutbildning, en kortare yrkesutbildning, för att bli en specialinriktad elektriker för att bli än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningen kan också leda till en högre lön.
  4. En logistiker kan arbeta inom en rad olika områden men dina huvudsakliga arbetsuppgifter, var du än jobbar, är att ta hand om olika transporter av både människor och gods. En logistiker planerar olika flöden och arbetar nära produktion och processer. Yrket passar dig som är strukturerad och vill ha ordning och redan. Yrket ger stora möjligheter då det råder brist på logistiker på arbetsmarknaden.