Hitta företaget som ger dig bästa reskontraservice pris

Vad är en inkomstförsäkring

Lägger du för mycket tid på att hålla ordning på företagets reskontra? Tar fakturahanteringen alltför lång tid? Genom att lägga över fakturahanteringen och administrationen till ett annat företag kan du låta personalen lägga mer tid på det som verkligen skapar värde.

Vad är reskontra?

Reskontra är en databas där du samlar information om exempelvis dina kunder, dina leverantörer eller dina anställda. Här samlar du fakturor, påminnelser, löner, returer och mycket mer. Denna databas är separat från den vanliga bokföringen men behövs för att kunna ge dig själv eller eventuella myndigheter en bra överblick över skulder och fordringar. Istället för att bara kunna se vad dina totala kundfordringar är så kan du se exakt vem som är skyldig dig vad. Oftast delar man in informationen så att allt som gäller leverantörer hamnar i en leverantörsreskontra medan löner, ledigheter, semesterberäkningar och dylikt hamnar i lönereskontra. Bästa reskontraservice ger dig möjlighet att lägga över allt detta arbete till en expert.

Att fakturera kräver mer än vad du tror

Varje gång du fakturerar så sätter du igång en intern administrativ process. Det handlar om att pappersarbete ska utföras, eventuella rapporter ska skrivas, fakturorna ska kontrolleras och man ska ha koll på fakturornas sista betalningstider för att kunna skicka påminnelser. Allt detta tar tid och handlar det om hundratals eller tusentals fakturor kan det bli en väldigt resurskrävande del av verksamheten. 

För dig som vill fokusera mer på kärnverksamheten

Det finns många fördelar med att lägga över denna del av verksamheten till någon annan. All den tid som personalen lägger på att skapa fakturor och se till att dessa betalas in i tid, för att inte säga arbetet med att påminna och skicka inkassokrav, kan istället läggas på något som skapar värde. Idag finns det flera företag som specialiserat sig på att tillhandahålla reskontraservice av hög kvalitet. Det innebär att du helt enkelt lägger över all fakturering, allt pappersarbete och allt efterarbete till någon annan. Samma företag kan även arbeta med företagslån för nytt företag, företagslån online med mera. 

Hitta en bra reskontrapartner

Det finns många företag att vända sig till idag som erbjuder denna tjänst. Företag som exempelvis Avida Finans och många fler har hjälpt mängder av företag att bli mer effektiva och lönsamma. Vill du veta mer om företagslån, reskontraservice pris och exakt vad tjänsten innebär så kan du alltid höra av dig till ett av de företag som erbjuder denna tjänst. När du frigör resurser så sparar du inte bara in mer tid, du ger även företaget bättre förutsättningar för att växa ännu mer.