Hur gör du för att uppnå rätt rumsakustik?

rumsakustik i stockholm

Oavsett om det handlar om att skapa en behaglig miljö att arbeta i eller ett rum för filmtittande är det viktigt med rätt akustik. Helt enkelt ett rum där ljudet inte studsar och skapar ett eko och där det är lättare att koncentrera sig och arbeta. Bra rumsakustik kan skapas med hjälp av flera redskap – mattor, rumsavdelare, bokhyllor eller ljudabsorbenter. Beroende på vad rummet ska användas till kan rumsakustiska egenskaper såsom ljudnivå, efterklangstid eller talförståelse behöva olika hög prioritet. Till exempel: – Är det viktigt att ljudnivån är låg? – Är det viktigt att det hörs vad en person längre bort i rummet säger? – Är efterklangstid positivt eller negativt för rummet? – Är det viktigt att undvika eko? Det här är frågor som kan vara bra att fundera över innan du bestämmer dig för vilka hjälpmedel du ska använda för att uppnå rätt rumsakustik för just ditt rum

Olika rumsakustik i olika typer av rum

Olika typer av rum har olika förutsättningar för hur ljudet rör sig. Detta måste du ha i åtanke när du ska inreda med ljudabsorberande tillbehör för att få den rumsakustik som passar för just det rummet. Nedan följer några av de vanligaste typer av rum och hur man kan förbättra deras rumsakustik.

Akustik i kyrkor och konsertlokaler

När man pratar om efterklangstid är det så många sekunder som det tar för en ljudkälla att dö ut från att den stängts av. Alltså egentligen hur mycket eko det är i lokalen. Detta är ofta något man vill undvika när det handlar om klassrum eller kontor då det stör koncentrationen och ökar bullernivån. Tittar man däremot på konsertlokaler och kyrkor där man ofta sjunger eller spelar musik får efterklangstiden gärna vara längre. Det skapar nämligen en mer dramatisk och imponerande känsla med häftiga ljudeffekter. Att efterklangstiden ofta är längre i en kyrka beror på att de ofta är byggda i hårda material, vilket gör att ljudvågorna studsar mot ytan fortsätter att röra sig i rummet.

Akustik på kontor och i klassrum

I klassrum och på kontor är det alltså viktigt att det fungerar tvärtom, att efterklangstiden är kort och att ljudvågorna absorberas av väggarna och möbler runt omkring. Detta för att skapa en behaglig arbetsmiljö där det är lätt att förstå vad till exempel läraren säger längst fram i klassrummet eller att kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter i ett öppet kontorslandskap med många kollegor intill. Vid grupparbeten är det viktigt att kunna skärma av med till exempel skärmar eller att ha möjligheten att sätta sig i ljudisolerade mötesrum. Det är också bra att montera ljudabsorbenter i tak och på väggar för att förkorta efterklangstiden så mycket som möjligt för att minska bullernivån och minska risken att störa varandra.