KBT terapi – en välbeprövad metod att hantera stress, oro och sömnsvårigheter. Nu online!

KBT terapi – en välbeprövad metod att hantera stress, oro och sömnsvårigheter | Nyhetsgram

De flesta företag är beroende av sin personal. Det är de anställda som utgör organisationens motor och precis som vilken annan maskin som helst behöver den underhåll för att fungera. Allt fler företag börjar också inse fördelarna med att arbeta proaktivt med personalhälsan, exempelvis genom att erbjuda sina medarbetare arbetsmiljöutbildning, förebyggande behandlingar och terapi via företagshälsovården. Med de nya internettjänsterna har det dessutom blivit enklare än någonsin.

Välmående personal är nyckeln till en väloljad företagsmaskin

God företagshälsovård är en förutsättning för att hålla maskineriet i trim, både på individnivå och för organisationen i stort. Genom att jobba aktivt med stödjande åtgärder, såsom KBT terapi, kan man ofta förbättra chanserna till snabb rehabilitering och förebygga längre sjukfrånvaro. Människor är trots allt inga robotar. Ibland kan pressande deadlines, tuffa arbetsuppgifter eller oro över personliga angelägenheter leda till stress, sömnproblem och ångest. Långvariga psykiska påfrestningar kan också skapa mentala låsningar och ge upphov till fysiska besvär som hämmar produktiviteten både hemma och på jobbet. Och om en medarbetare upplever svårigheter att prestera eller känner sig oförmögen att hantera olika arbetssituationer är det naturligtvis något som i förlängningen påverkar företaget. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på personalens välmående och ha rätt verktyg på plats för att kunna hantera tecken på psykisk ohälsa redan i ett tidigt stadium. Ett sådant verktyg kan exempelvis vara KBT – en tjänst som tillhandahålls av företagshälsovården och numera även finns tillgänglig online. KBT terapi på nätet är en smidig, tidsbesparande och kostnadseffektiv lösning som underlättar både för medarbetare och företag.

Vad är KBT terapi och hur går behandlingen till?

Om man har fastnat i en ohälsosam, nedåtgående spiral är det inte alltid så lätt att ta sig ur den på egen hand. Ofta krävs det hjälp och stöd utifrån. KBT terapi har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att hantera stressrelaterade problem, oro, ångest och sömnsvårigheter. Behandlingen kan appliceras på många olika problemområden och användas såväl i förebyggande syfte som för att rehabilitera och förhindra återfall. Men vad är då KBT terapi? KBT står för kognitiv beteendeterapi. Behandlingsmetoden går helt enkelt ut på att bli medveten om sina beteenden och därigenom också finna ett sätt att förändra dem. Under terapin får man utröna varför man tänker, känner och reagerar som man gör i olika situationer och lära sig att ändra oproduktiva tankemönster som kan ha en negativ inverkan på måendet. Mycket fokus läggs på ”nuet”, men meningen är att man ska förvärva ett hälsofrämjande verktyg som hjälper även på sikt.

Oavsett om man nyttjar den nya onlinetjänsten eller har personliga sessioner med en terapeut följer KBT-behandlingen alltid en tydligt strukturerad tidsplan. Behandlingsperioden brukar ligga på mellan åtta och tio veckor beroende på vad man behöver hjälp med. Väljer man att gå i KBT terapi på nätet inleds programmet vanligtvis med ett videosamtal där terapeuten gör en individuell bedömning och sätter upp en lämplig behandlingsplan. Därefter kan man själv gå igenom de olika avsnitten och lösa uppgifterna när man känner att det passar. Via en krypterad onlineportal har man trygg och smidig åtkomst till sitt personliga behandlingsmaterial var man än befinner sig. För att säkerställa att man tillgodogör sig behandlingen på rätt sätt har man också kontinuerlig kontakt med sin terapeut för avstämning. När KBT-behandlingen avslutats görs en uppföljning med arbetsgivaren, där man bland annat diskuterar vidare kring vilka eventuella rehabiliteringsåtgärder som krävs på arbetsplatsen.

Författare: Susanna Larsson

Denna artikel är skriven utifrån författarens eget perspektiv och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos länkade företag.