Konstruktion av ståltank – en modern metod som aldrig har varit mer säker och smidig

Det finns flera riskmoment runt om i omgivningen av byggprojekt och därför är det en självklarhet att krav och riktlinjer angående arbetsmiljö och säkerhet måste följas. Metoder och utrustning för säkrare byggarbete utvecklas ständigt därför är det av största vikt att följa de regelverk som sätts upp och förbättra kunskapen om hur olyckor bäst undviks.  

Detta bygger metoden på

Metoden för ståltank konstruktion började utvecklas i Sverige under 50-talet och har sedan dess löst problem som exempelvis en cistern för väldigt stora volymer. Metodens grundtanke är, att efter att tankens botten först anlagts, utföra konstruktionen på marknivå och tekniken har utvecklats med hjälp av kunskap för tunga lyft med hydrauliska lyftare. Systemet för konstruktionen kan vanligen bestå av följande delar:

  • Lyftbockar
  • Guidebockar
  • Hydrauliska klättare
  • Hydraulaggregat

Först sammanfogas taket till tanken och det övre skalet, den övre delen av tanken som är färdig lyfts därefter med domkrafter monterade på lyftbockar. De finns placerade inuti och längs den rundade väggen. När den övre delen lyfts upp till höjden av plattorna svetsar en ny grupp av plattor under den första. Den här tekniken av ståltank konstruktion upprepas tills tanken har nått målet.

Det finns flera fördelar med metoden

Listan över fördelar med metoden är lång och när det kommer till konstruktion av en ståltank är det både effektivt och smidigt att utföra arbetet på samma plats som den är tänk att uppföras, då undviker man dyra och komplicerade transporter. Metoden är också kostnadsbesparande eftersom dyra byggkranar inte behövs och väldigt säker, bland annat genom att arbetet sker på marken. Arbetet sker också inne i cisternen vilket gör att väderförhållanden som vind och regn påverkar inte byggprojektet, detta minskar inte bara byggtiden utan är också säkrare för personal.

Metoden används också vid renovering och reparationer

Reparationer och underhåll går inte att komma ifrån och även här används metoden för att enkelt, säkert och kostnadseffektivt renovera eller reparera en ståltank. Bland annat behöver botten i en gammal cistern ofta bytas ut jämfört med resterande delar, vid renovering används en tanklyft för att byta ut botten.

Roof structure service providers

Byggnader och föremål behöver renoveras och reparera någon gång ibland för att bibehålla kvalitén. Företag som arbetar med projekt som ståltank och leverantörer av byggutrustning erbjuder också olika tjänster inom takkonstruktion när det exempelvis krävs höjning av ståltak.

Många företag inom branschen utför en förstudie innan arbetet börjar för att enklare kunna planera projektet och följa upp mål och förväntningar. Byggföretag av ståltank och leverantörer av utrustning har lång erfarenhet och kunskap om hur projektet blir så smidigt, kostnadsbesparande och framförallt säkert som möjligt. Att minimera riskerna och öka säkerheten i en tuff arbetsmiljö som byggarbetsplatser är för allas bästa, därför är det viktigt att se till att regler och krav efterföljs.