Lös finansieringen till ditt företag

Fixa finansiering till ditt företag med denna metod- NYHETSGRAM

Om du driver ett företag så vet du säkert att det så gott som alltid finns behov för kapital, antingen för att utöka verksamheten, köpa in nya maskiner, anställa ny personal, köra igång en marknadsföringskampanj eller expandera till en ny marknad. Det är dock inte alltid som kapital finns. Vi går igenom vad du kan göra för att få in de pengarna som behövs för att satsa.

Kapitalanskaffning genom aktier

Ett sätt att få in finansiering för företag är genom att sälja andelar av företaget i form av aktier. Det finns dock olika sätt att ”sälja” aktier på. Ett av de vanligaste sätten är genom börsen, en reglerad marknad för köp och sälj av aktier. I Sverige finns flera aktiemarknader, bland annat Nasdaq OMX Stockholm. För att få finnas med i dessa marknader måste ett företag uppfylla vissa krav. Om ett företag inte uppfyller kraven finns det andra sätt att sälja andelar i företaget, exempelvis genom att vända sig till en marknadsplats för onoterade bolag.

Även onoterade företag granskas

Den alternativa börsmarknaden för onoterade företag har inte lika höga krav på sig jämfört med de stora börserna. Det betyder dock inte att denna metod av finansiering till företaget får gå till hur som helst. En vanlig utvärderingsprocess går ut på att företaget granskas i flera steg, bland annat när det kommer till styrelsen, skalbarheten och hur potentiellt lönsam verksamheten kan bli. Det är bara bra eftersom det är betydligt enklare att hitta investerare till ditt företag om verksamheten har granskats och anses ha hög potential.

Få in pengar från andra företag

Det är värt att notera att det även förekommer finansiering av företag, det vill säga att ett låneinstitut eller ett bolag går in med kapital. Dessa företag använder sig ibland också av den alternativa börsmarknaden för att hitta spännande investeringar. Nästa gång du behöver få in pengar snabbt kan det vara väl värt att undersöka möjligheten att sälja aktier.

Investera i företag själv

Det är värt att undersöka andra företag som finns i den alternativa börsmarknaden, både för att se hur andra företag lockar till sig investerare och även för att själv hitta attraktiva investeringsmöjligheter. Du kan även se hur det har gått för andra företag som säljer andelar på dessa sidor. Om du hittar företag i samma bransch som dig kan de vara intressant att jämföra hur det har gått.