Vad är en kompletterande inkomstförsäkring? | Nyhetsgram

Vad är en kompletterande inkomstförsäkring?

En kompletterande inkomstförsäkring är för dig som redan besitter en inkomstförsäkring från ditt fackförbund, men där försäkringen antingen inte försäkrar hela din lön eller...
Planera för det osäker i framtiden med en loss of licence försäkring! | Nyhersgram

Planera för det osäker i framtiden med en loss of licence försäkring!

En loss of licence försäkring, även kallat certifikatförlustförsäkring är en specialförsäkring för piloter, flygledare, med mera vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat....
Får man ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom/sjukskrivning? | Nyhetsgram

Får man ersättning från en inkomstförsäkring vid sjukdom/sjukskrivning?

Kort och gott: Nej.  För att få ut ersättning vid sjukdom behöver du teckna en sjukförsäkring. Dock finns det...

Guide – Ögonskölj i första hjälpen

De vanligaste ögonskadorna orsakas av damm, skräp eller stänk från frätande ämnen. I fallet med frätande kemikalier är de första 5-10 sekunderna...
korrekturläsning

VIKTEN AV KORREKTURLÄSNING OCH HUR EN KORREKTURLÄSARE KAN GÖRA DIN TEXT ÄNNU BÄTTRE

Det är få saker som är lika frustrerande för en läsare – och potentiellt förödande för att ett budskaps syfte ska nå...