När du söker fasadskyltar som skapar uppmärksamhet och intresse

bershka fasadskyltar|Nyhetsgram

Sedan några år tillbaka är det självklart att samordna alla uttryck av sin grafiska profil. Detta gäller både små och stora företag. Det som är snyggt på en mugg eller i en tryckt annons ska också vara perfekt på webben. Duktiga grafiker ska ha stor respekt för sina kunskaper om hur proportioner och färgnyanser samspelar. En traditionell företeelse som fasadskyltar behöver också uppdateras och nyskapas mellan varven. Tekniskt eller i sin design.

Signalerna och informationen vi får under en promenad genom staden är många gånger omedvetna. Men om NK:s logotype, ICA-butikernas röda symbol eller Pressbyråns skyltfönster skulle byta plats med varandra skulle nog de flesta vakna till. Det är ingen liten sak att förändra, byta ut eller plocka bort gammal välkänd reklam. Det gäller både internt i organisationen och gentemot kunderna.

Bättre ekonomi med rätt underhåll

Diskutera med Focus Neon hur behoven ser ut i din verksamhet, de erbjuder en professionell skyltservice. Räcker det med underhåll och lite teknisk uppfräschning eller är det dags för en nystart för dina skyltar i Stockholm? I många fall räcker det med att starta ett underhållsprogram, då vet du att du får en genomgång på regelbunden basis och slipper bekymra dig. Då byts lamporna ut, alla sladdar ses över och alla delar städas.

Rätt material och utformning för dig

Förr bestod lamporna av lysrör, men nuförtiden är LED-tekniken nästan standard. Den har längre livslängd och är mer miljövänlig. Materialen varierar mellan akryl, (som kan vara form- eller vacuum pressad), lackerad plåt eller folierad akryl. En riktigt stor ljuslåda blir bäst som skylt med tryckt duk. Det finns stora möjligheter att variera sig och hitta ett uttryck som passar det man vill förmedla. Ibland kallas den här typen för låd-skylt eller boxskylt också.

Tydlig och säker process

Arbetsmetoden för att få fram rätt material kallas Focus RoadMap. Den börjar med en analys i samband med offerten och via en förstudie vidare till produktion och installation. Allt är helt transparent och du som kund kan logga in och följa alla stegen. Resultatet blir ökad tydlighet, säkrare hantering och bättre koll på kostnaderna.

Erbjudanden och information i realtid

En annan aktuell trend för information i stadsmiljö är smart skyltning. Digitala skärmar i realtid som ofta beskriver till exempel trafikläget. Hur många platser som är lediga i P-hus, längden på bilköerna i rusningstid eller hur många minuter du behöver vänta på nästa buss. Den här tekniken kommer att utvecklas ännu mer framöver. Om man drar paralleller till allt vi får veta från GPS:en i bilen eller talande sökmotor i mobiltelefonen, så är det bara fantasin som begränsar. Kanske har du behov av att visa film, byta budskap snabbt eller skapa interaktiv skyltning i din butik?