Guide – Ögonskölj i första hjälpen

De vanligaste ögonskadorna orsakas av damm, skräp eller stänk från frätande ämnen. I fallet med frätande kemikalier är de första 5-10 sekunderna avgörande. Att fördröja behandlingen bara för en sekund kan leda till allvarliga skador på ögonen. 

Alla arbetsplatser som hanterar någon form av kemikalier eller starka vätskor bör ha en fast ögonduschstation. Om det inte finns utrymme att installera en fast ögonduschstation rekommenderas att i alla fall ha flaskor med ögonskölj i första hjälpen.

Vanliga orsaker till ögonskador

Ögat har ett neutral pH-värde, och när ögat exponerats för alkalier eller syror förändras pH-värdet markant och en frätskada kan uppstå inom loppet av några sekunder. Alkaliska ämnen är den vanligaste orsaken till frätskador.

Några av de vanligaste orsakerna till ögonskador inkluderar exploderande batterier, stänk från lut, cement, disk- och tvättmedel, ammoniak, färg och lim. Ögonsköljning är också nödvändigt då någon exponerats metallspån, smuts och damm för att det inte ska fastna i och riskera att skada ögat och din syn.

Så stoppar du en frätskada

  1. Påbörja sköljningen så fort du efter du exponerats av ett frätande ämne. Effekterna är som störst de första sekunderna.
  2. Skölj mycket och se till att hålla ögat öppet under sköljningen.
  3. Skölj länge i minst 15 minuter efter exponering. Använd flera flaskor eller fortsätt din ögonsköljning vid en fast installerad ögonduschstation om det finns. 
  4. Uppsök vård och ta med flaskor för att fortsätta behandlingen under transporten till sjukhuset.

Riktlinjer för ögonskölj i första hjälpen

Placering

Ögonskölj och första hjälpen ska finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Alla bör helst kunna nå och påbörja en ögonsköljning på egen hand inom loppet av några sekunder. Det rekommenderas att ha flera ögonskölj och första hjälpen utspridda över hela arbetsområdet, och gärna vid varje arbetsstation där risken att exponeras för farliga ämnen är extra hög. Om inte varje arbetsstation får sin personliga ögonskölj bör de placeras så centralt och öppet som möjligt. 

Säkerställ att vägen fram till ögonskölj och första hjälpen är fri för att personen som exponerats snabbt kan påbörja sin behandling. 

Skyltning

Markera platsen för ögonskölj och första hjälpen tydligt med en väl synlig skylt. Skylten bör vara i form av den universella symboler för första hjälpen för att det inte ska krävas viss språkkunskap för att förstå vart den är. Både skylten, ögonskölj och första hjälpen bör sitta i ett väl upplyst område.