Okonventionella sätt att förbättra lagandan

 

Att arbeta i en grupp eller vara ett lag är inte alltid så lätt. Många viljor ska samsas tillsammans. Att bygga upp en laganda är viktigt för att nå det resultat man önskar. Laganda är viktigt i både framgång och motgång, men extra viktig är lagandan i motgång för att gruppen ska lyckas vända den negativa trenden.

Laganda kan betyda många olika saker. Till exempel kan en bra laganda handla om hur man behandlar varandra i gruppen, hur stämningen och samhörigheten är, hur man arbetar framåt för att nå det gemensamma målet och hur man ställer upp för varandra.

Våga bryta invanda mönster

Hur gör man då för att förbättra lagandan? Ett sätt kan vara att ge gruppen roliga uppgifter att fokusera på som inte har med gruppens egentliga mål att göra. Det kan till exempel vara att byta lokaler för att ge gruppens deltagare möjligheter att bryta med invanda mönster. När man byter förutsättningar ges möjligheter att öppna upp gruppen och se vilka nya egenskaper som kommer fram hos deltagarna.

Laganda på individnivå

Ett annat sätt att förbättra lagandan är att motivera varje enskild deltagare var för sig och inte alltid tillsammans. Ta ett samtal med gruppens deltagare och tryck just på de sidor som den personen har som är viktiga för hela gruppen. Låt personen i fråga förstå hur mycket dessa egenskaper betyder för hela gruppen och hur uppskattad personen är. Tryck på specifika saker och använd inte övergripande omdömen.

Grupper i gruppen

Våga bryta ner gruppen i mindre grupperingar. Detta kan leda till att deltagare pratar med någon som de i vanliga fall inte skulle prata eller arbeta med. Att skapa mindre grupper behöver inte alltid handla om att arbetsuppgifter ska lösas. Att sätta ihop nya fikagrupper eller byta placeringar på arbetsplatserna kan också ge nya dimensioner på gruppen. Det är dock viktigt att det är gruppens ledare eller chef som delar in gruppen i mindre enheter för att undvika att någon känner sig bortvald och utanför.

Roliga regler

Var tydlig med hur gruppen ska arbeta och vad som förväntas av alla deltagare. Våga sätta upp regler men låt gärna hela gruppen vara delaktiga vid skapandet av reglerna. När reglerna är väl förankrade hos alla så är chansen mycket större att de följs. Tänk på att regler inte alltid behöver handla om tråkiga saker. En regel kan till exempel vara att alla ska hälsa på alla när man träffas.

Laganda är viktigt för att nå önskade resultat i en grupp. När lagandan väl är på plats uppstår en trygghet i gruppen. När man är trygg vågar man misslyckas och detta ger förutsättningar för att lyckas.