Vad finns det för olika industrigrindar?

Industrigrindar spelar en viktig roll för att skydda egendom och säkerställa tryggheten inom industriella områden. Det finns olika typer av grindar som används för att uppfylla olika krav och behov. I den här bloggen berättar vi mer om vad det finns för olika grindar för att du ska kunna hitta den industrigrind som passar din verksamhet bäst.

Varför ska man ha en industrigrind?

Nyttan med industrigrindar är att de ger säkerhet och skydd för olika typer av industrier. De kan användas för att skydda byggnader, lagerlokaler, parkeringsplatser och andra områden. Dessutom kan de också användas för att styra och övervaka åtkomst till olika områden och begränsa obehörig åtkomst.

Olika typer av industrigrindar

Vilken typ av grind behöver du? Här nedan kan du läsa mer om olika industrigrindar för att hitta en eller flera som passar din verksamhet. 

Mobila grindar

Mobila grindar är lätta att transportera och installera vilket gör dem till ett populärt val för temporära lösningar eller där det finns utrymmesbegränsningar. De är också ett bra val på byggarbetsplatser där det krävs flexibilitet.

Permanenta grindar

Permanenta grindar är avsedda som permanenta lösningar och är vanligtvis tillverkade av material som stål, aluminium eller järn. Dessa grindar är vanligtvis utrustade med en stängningsmekanism för att förhindra att obehöriga tar sig in på industriområden.

En annan vanlig typ av parmenent grind är vikgrindar. Dessa grindar är enkla att använda och tar upp minimalt utrymme när de är öppna. De är också enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett populärt val för många industrier.

Skjutgrindar

En skjutgrind är en annan vanlig typ av grind som rör sig längs en horisontell räls. De används oftast på platser där utrymmet är begränsat och där en traditionell grind inte skulle fungera. De kan också passa bra på platser där hastigheten på öppnandet och stängningen är viktig.

Rotationsgrindar

En rotationsgrind är en annan vanlig typ av grind som rör sig runt en vertikal axel och kan ha en öppningsvinkel på 180 grader. Dessa grindar används vanligtvis för att skydda entréer till byggnader eller andra platser där det krävs hög säkerhet. De är också enkla att både underhålla och rengöra.

Slaggrindar

Slaggrindar är en annan vanlig typ av industrigrind som öppnas och stängs genom att svänga på en vertikal axel. Dessa grindar är vanligtvis tillverkade av material som stål eller järn och kan användas för att skydda olika typer av industrifastigheter.

Hur underhåller man industrigrindar?

Underhåll av industrigrindar är viktigt för att säkerställa deras effektivitet och förlänga deras livslängd. Det är viktigt att kontrollera grindarnas mekanismer regelbundet och rengöra dem för att undvika eventuella blockeringar eller problem. Det är också viktigt att smörja alla rörliga delar för att säkerställa en smidig funktion.