Processledarutbildning är ett utmärkt sätt att vidareutbilda projektledare

Processledarutbildning är ett utmärkt sätt att vidareutbilda projektledare

Projekt kan vara någorlunda enkla i sin form och även betydligt mer komplicerade. En av de viktigaste faktorerna för projektets framgång är projektledarens kompetens och färdigheter.Dagens processledarutbildningar kan utveckla deltagarnas ledaregenskaper samtidigt som de även får ta del av nya färdigheter och metoder.

Vad gör en processledare?

Svaret på frågan ”Vad gör en processledare?” är att de leder en grupp på ett strukturerat och processinriktat sätt. Med hjälp av processledaren kan en utvecklingsgrupp i sin tur skapa de strukturer och processer som behövs för att nå det bestämda målet. Processledarens jobb är inte att vara expert inom det specifika ämnet utan att skapa de rätta förutsättningarna inom gruppen. De ser till att alla medlemmar får bidra, att mötet är strukturerat och att det finns goda möjligheter för kreativitet och annorlunda lösningar.

Processledarnas ansvar

Processledaren har även andra ansvarsområden. Det är deras uppgift att ta fram en struktur, plan eller modell för ett eventuellt utvecklingsarbete. Detta kräver att processledaren både har goda ledarskapsförmågor och även kan förklara olika metoder och verktyg på ett pedagogiskt sätt, samtidigt som de även är noggranna och metodiska i sitt arbetssätt. Processledare används både inom den privata och den offentliga sektorn. Det finns även flera utbildningar och kurser som syftar till att hjälpa processledare bli bättre på sitt jobb.

Processledarutbildning

Det finns flera sätt att bli en processledare. Samtliga går i princip ut på att du utbildar dig till projektledare inom ett eller annat område. Därefter kan du gå en kompletterande processledarutbildning för att få de kunskaper och kompetenser du behöver inom processledning. Dessa utbildningar och kurser tillhandahålls av flera företag. Vanligtvis är det arbetsgivaren som bestämmer att du ska gå en sådan utbildning, oftast som ett steg i den interna kompetensutvecklingen.

Att utveckla en process skiljer sig från att ett vanligt projekt på flera sätt. Det är oftast betydligt mer komplicerade projekt, där målet kan vara mer abstrakt och vägen till målen är sällan självklar.

Teori och praktik

Utbildningen i sig består oftast av både teoretiska och praktiska övningar som berör både processledning och andra relevanta områden. Förhandlingsteknik, problemlösningsmetodik och gruppdynamik är bara några av de ämnen som tas upp. Det är även vanligt med interna diskussioner där deltagarna får gå igenom olika övningar och ämnen tillsammans. I slutet av en utbildning är det tänkt att deltagarna ska kunna fungera mer effektivt både som medlare och som ledare.

Processledningsutbildningar lägger oftast stor betoning på det personliga planet, eftersom personligheten är en viktig del av att vara en processledare. Det kan handla om att deltagare får lära sig att ta feedback på ett bättre sätt, bli bättre på att ta lärdom från tidigare erfarenheter (både positiva och negativa) samt bli bättre på att kommunicera i olika situationer (förhandlingar, konflikter och så vidare).