Säkerhetskurs ger kunskaper för ökad säkerhet och kompetens vid arbete till sjöss i Sverige eller internationellt

Säkerhetskurs

För att öka sina kunskaper kring säkerhet till sjöss, kan man med fördel gå en utbildning i grundläggande säkerhet på fartyg och båtar. Denna kurs krävs ofta för att kunna jobba till havs, och ger värdefulla kunskaper för anställning på fartyg.

Att gå en grundkurs i sjösäkerhet är ett krav för att få arbeta på fartyg, både i Sverige och andra länder. En sådan kurs är också en bra förberedelse för att ansöka om ett internationellt certifikat i sjösäkerhet, något som är bra att ha för att kunna anställas av rederier över hela världen. Kurserna varvar ofta teori med praktik, för att kunskaperna ska bli användbara och begripliga. För att kunna gå en kurs i säkerhet till havs krävs ett läkarintyg för att säkerställa att man är i fysisk form att genomföra utbildningen och därmed lämplig för arbete till sjöss. Detta regleras i det som kallas STCW-konventionen. För att få ut mesta möjliga av sin utbildning bör man gå en kurs som följer de direktiv som finns i konventionen, som används internationellt.

En säkerhetskurs är en bra förberedelse för att kunna ta det certifikat som krävs för bland annat internationella anställningar till havs, och som visar att man har tillräckliga kunskaper inom grundläggande säkerhet på fartyg och båtar. Detta är särskilt viktigt om man ska arbeta på fartyg som ska transportera passagerare. En grundläggande säkerhetskurs blandar teori med praktik och brukar vanligen innehålla moment som rör överlevnad, brandsäkerhet, evakuering och liknande. Man får också kunskaper i till exempel första hjälpen och sjukvård, som är av stor betydelse vid arbete på passagerarfartyg. Man får även kunskaper i socialt ansvar och personlig säkerhet, även det kunskaper som är viktiga när man arbetar med passagerare utan större sjövana.

Att gå en grundläggande säkerhetskurs i Stockholm är ett bra sätt att på ett lättillgängligt sätt få de kunskaper som krävs för att på ett säkrare sätt kunna arbeta på större båtar eller fartyg och för att kunna få den certifiering som krävs för vissa anställningar till sjöss, både i Sverige och internationellt. Kurserna är ofta upplagda med en pedagogisk blandning av teori, praktik och gruppdiskussioner, för att på bästa sätt tillägna sig de kunskaper som krävs, för att de ska vara tillgängliga och användbara.

En grundläggande säkerhetskurs är användbar för alla som ska arbeta till havs, även om den aktuella anställningen inte kräver det certifikat som man kan ansöka om efter genomgången kurs. Det finns många möjligheter att gå en grundläggande säkerhetskurs i Stockholm, som med sin kust och skärgård har ett stort utbud av skolor inom båtsäkerhet och navigation. Många skolor ligger lätt tillgängliga från city, varför det är enkelt att få tillgång till den kunskap som en sådan kurs kan erbjuda sina deltagare. För att få anställning på ett internationellt passagerarfartyg är kursen med efterföljande certifiering ofta ett krav, och därför är kursen en viktig kompetensutveckling som ökar deltagarnas anställningsbarhet till sjöss. Den ger också kunskaper som kan rädda både liv och egendom och ger en ökad säkerhet och bekvämlighet till sjöss.