Se om du behöver komplettera din arbetslöshetsförsäkring med en inkomstförsäkring

Bästa auktoriserade översättaren i Stockholm |

Trots att du känner dig trygg med din anställning kan något oförutsägbart hända. Vi såg det inte minst under pandemin där yttre faktorer påverkade tusentals människors anställning. Arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet även om du blir ofrivilligt arbetslös.

Arbetslöshetsförsäkring

En arbetslöshetsförsäkring från a-kassan täcker ofta dina mest grundläggande kostnader om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Ersättningen från a-kassan är däremot begränsad, och du kan få upp till 80% av din lön i endast 100 dagar innan ersättningen sjunker ytterligare. Dessutom finns det ett maxtak där du som mest kan få 18 900 kr i månaden de första 100 dagarna oavsett tidigare lön. Tjänar du under 33 000 kr i månaden räcker a-kassan för dig, men om du tjänar över det beloppet blir det en drastisk förändring i din ekonomi.

A-kassa och inkomstförsäkring är det bästa valet för dig om du vill kunna leva som tidigare trots att du blir arbetslös.

A-kassa med inkomstförsäkring

A-kassa med inkomstförsäkring tillåter dig att leva med samma kostnader som innan du blev arbetslös. Med a-kassa och inkomstförsäkring kan du få upp till 80% av din tidigare lön i 200 dagar, och sedan i 70% i ytterligare 100 dagar från vissa inkomstförsäkringsbolag.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du är medlem i en svensk a-kassa, eftersom försäkringen betalar ut ersättning på det beloppet a-kassan inte täcker. För att vara berättigad inkomstbaserad ersättning från a-kassan behöver du uppfylla följande:

  • vara inskriven hos Arbetsförmedlingen som jobbsökande
  • ha jobbat minst 6 månader med 60 timmar i månaden eller 420 timmar under 6 sammanhängande månader med 40 timmar under en månad
  • ha varit medlem i a-kassan de senaste 12 månaderna 
  • kunna arbeta och söker jobb aktivt.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Som nämnt kan du som max få 80% av din lön i 100 dagar med a-kassan om du tjänar mindre än 33 000 kr i månaden. Att endast ha a-kassa slutar vara gynnsamt vid en högre månadslön, men med inkomstförsäkring och a-kassa har du ett betydligt högre maxtak där du kan ersätta en månadslön som är upp mot 100 000 kr. Du har förmodligen anpassat dina levnadskostnader utefter den lön du har, och för att behålla samma livskvalitet kan det vara en god idé att skaffa en inkomstförsäkring.

Kvalifikationstid

Både arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring har kvalifikationstider vilket innebär att du behöver ha varit medlem i x antal månader för att kunna få ersättning.

A-kassa

För att få en inkomstbaserad ersättning behöver du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Är du däremot inte medlem när du blir arbetslös kan du ansöka om medlemskap och därefter söka om grundersättning.

Inkomstförsäkring

För inkomstförsäkring varierar kvalifikationstiden beroende på vilken försäkring du har och hos vilket försäkringsbolag du är försäkrad. Hos Accept har du en kvalifikationstid på 12 månader som anställd och 18 månader som egenföretagare/vd.

Vad är bäst för dig?

Den bästa försäkringen vid arbetslöshet är både arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring om du tjänar mer än 33 000 kr i månaden. Har du däremot en lägre lön än så räcker a-kassans ersättning för dig, och du kan inte få ut mer med en inkomstförsäkring.