Sex sätt att skapa en modern och smart stad

modern och smart stad|Nyhetsgram

En smart stad använder digitalisering och ny teknik för att göra staden mer ekonomisk, ekologisk, demokratisk och hållbar. Här arbetar flera olika aktörer ihop för att lösa de problem och utmaningar som staden står inför. En smart stad har en begränsad yta med många olika funktioner och kvalitéer tillgängliga för alla. Den nya tekniken ska leverera smarta lösningar men också se till att människorna som lever och verkar i staden är engagerade och trivs. Den smarta staden kopplar ihop staden med dess invånare.

1. En uppkopplad stad är bra på många olika sätt men man får aldrig glömma bort människorna som bor i staden. Det är viktigt att stadens invånare känner sig engagerade, är medvetna och får en ökad livskvalitet i den smarta staden. Det är först då när de som bor i staden vet om vilka lösningar som finns och använder dem eller upplever dem som man kan tala om en riktigt smart stad.

    1. En smart stad måste fundera även jobbsituationen för stadens invånare och verka för att skapa det bästa klimatet som är möjligt för företagande.
    1. Kommunikationen i den smarta staden är en viktig del för att ge ökad kvalitet för dess invånare. Det finns flera smarta digitala lösningar i den smarta staden där infrastrukturen är maximerad. Det kan handla om självkörande bussar eller bättre sätt att samåka på. Privatbilismen kommer att förvandlas. Det kan också handla om att dirigera trafiken med hjälp av videoövervakning för att minska trafikstockning och olyckor.
    1. En smart stad är en hållbar stad. Energiförbrukningen måste göras så effektiv som möjligt. Ett konkret exempel skulle kunna vara att anpassa gatubelysningen så att den bara tänds när människor är i närheten. Detta har redan testats i Barcelona i Spanien. En modern stad är också en grön stad där man är tänker innovativt vad gäller stadsodlingar, grönområden och parker.
  1. Att vara trygg där man bor och arbetar är viktigt. Den nya digitala tekniken kan användas på många sätt för att skapa trygghet. Ett exempel som kommer från USA är när polisen använder avancerad dataanalys för att förutse var och när brott kommer att ske och på detta sätt har man fått ner brottsstatistiken.6. En smart stad är beroende av smarta stadsledare med en god politisk vilja. Beslut måste fattas om till exempel att tillämpa globala standarder, smart teknikanvändning och kanske till och med flytta eller outsourca stadsförvaltningsprocesser till platser där dessa kan göras mer specialiserat och effektivt.