Snabbguide till EU ekologisk märkning

EU ekologisk märkning | Smak Certifiering

Det ekologiska jordbruket är en snabbväxande bransch tack vare konsumenternas stora intresse för ekologiska produkter. För att konsumenterna ska behålla sitt intresse och göra det möjligt för ekobönder att tjäna pengar på sitt jordbruk krävs tillsyn och kontroll som säkerställer att reglerna för ekologiskt jordbruk följs. En EU ekologisk märkning är ett bevis för att ditt företag följer EU:s regler för ekologisk produktion.

Vad innebär en märkning med EU-lövet?

EU-lövet är en märkning som visar att produkten är odlad och/eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Märket gör det enklare för konsumenterna att hitta ekologiska varor, gör det lättare för dig att sälja dina produkter i EU och kan göra din verksamhet ännu mer lönsam.

För att få en EU ekologisk märkning måste produkterna innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser och uppfylla hårda regler för de resterande 5 procenten. Dessutom får inte samma ingrediens förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk. 

För att få använda EU-lövet som märkning på produkter måste du registreras hos ett oberoende certifieringsbolag och genomgå en certifieringsprocess som bland annat innebär att du gör en egenrevision, får besök av en kunnig revisor och sedan åtgärdar eventuella brister som du fått veta. När revisionen granskats och godkänts utfärdas ett certifikat. 

Vad är skillnaden mellan EU ekologisk märkning och KRAV-certifiering?

En EU ekologisk märkning är en miniminivå för vad ekologisk produktion måste uppfylla. KRAV:s regler är striktare än EU:s när det gäller djurvälfärd, hälsa, klimat och arbetsvillkor. KRAV:s regler omfattar dessutom fler områden som exempelvis fiske, slakt och restaurang. Det innebär att om din verksamhet är certifierad enligt KRAV kan du bli godkänd för att sälja ekologiska produkter och få en EU ekologisk märkning. Däremot kan du alltså inte automatiskt få en KRAV-certifiering av att ha en EU ekologisk märkning utan du behöver uppfylla striktare villkor. 

I EU måste alla ekologiska produkter märkas med EU-lövet, även om de redan är KRAV-märkta. 

Vad är nytt för i år?

Det ekologiska jordbruket är en bransch på frammarsch, men som måste värna om att behålla konsumenternas fortsatta förtroende. Från och med första januari i år har EU antagit en ny förordning för den ekologiska sektorn. Den nya förordningen påverkar främst dig som har ekologisk fjäderfäproduktion, men även dig med växthus eller som köper och använder exempelvis utsäde. Målet med de nya reglerna är att förebygga matfusk, öka konsumenternas tillit och se till att alla producenter konkurrerar på samma villkor.

Några av nyheterna i lagstiftningen:

  • Noggrannare kontroller längs hela leveranskedjan.
  • Enklare för småbrukare att ställa om till ekologisk produktion.
  • Alla producenter i och utanför EU måste följa samma regler. 
  • Utfasning av undantagen för produktion i avgränsade bäddar i växthus. 
  • Ny strategi som minskar risken för oavsiktlig kontaminering från bekämpningsmedel.