Språkvägen SFI – ett inspirerande basläromedel som leder nyanlända elever rätt i vardagssvenskan

Språkvägen SFI – ett inspirerande basläromedel som leder elever i vardagssvenskan

Att försöka etablera sig i ett nytt land är alltid en utmaning, men om man inte kan språket är det ännu svårare. Grundläggande språkkunskaper är nödvändiga för att man ska kunna sköta ett jobb eller studera, men även för att klara av alldagliga sysslor, som att gå och handla, ta del av nyheter och tillgodogöra sig information från myndigheter. Att inte förstå eller kunna göra sig förstådd på det inhemska språket kan upplevas mycket hämmande, både i sociala sammanhang och för den personliga utvecklingen. Därför är det angeläget att nyblivna medborgare snabbt får möjlighet att lära sig svenska. Men det är också viktigt att de erhåller relevanta kunskaper som de faktiskt har nytta av i vardagen.

Genrepedagogik leder vägen till vardagssvenskan

Svenskans snåriga grammatik och överflöd av idiom kan verka både förvirrande och avskräckande – särskilt för den som inte är van vid det latinska alfabetet eller som kanske helt saknar tidigare läs- och skrivkunskaper. Men med väl genomtänkta läromedel i SFI blir det enklare för dig som lärare att rensa bort onödiga hinder och leda in dina elever på rätt spår i den kommunikativa utvecklingen. Språkvägen är ett basläromedel som introducerar nyanlända vuxna för det svenska vardagsspråket på ett både lättbegripligt och inspirerande sätt. Serien har ett tydligt och strukturerat upplägg där innehållet hela tiden ligger i centrum och bearbetas utifrån olika infallsvinklar för att ge eleverna optimala förutsättningar att träna upp sin språkförståelse. Texterna är tidsmässigt aktuella, verklighetsförankrade och relevanta för elevernas ålder, vilket också bidrar med en samhällsorienterande funktion.

Det man bör ha i åtanke vid val av läromedel till SFI är att svenska för invandrare primärt riktar sig till myndiga individer som snabbt behöver integrera sig i samhället. De måste kunna kommunicera med hyresvärdar, arbetsgivare, läkare, handläggare, kollegor och kassabiträden. Därför krävs det anpassat utbildningsmaterial som fokuserar på funktionell vardagssvenska. Språkvägen SFI är ett ypperligt val för dig som vill utveckla din undervisning och förse dina elever med bra verktyg som underlättar inlärningen. Läromedlet hjälper inte bara dina elever att greppa språket, det ger dig som lärare tillgång till mängder av metodiska tips och praktiskt extramaterial som förenklar din planering och gör det lättare att skapa en levande och intressant läromiljö. Då innehållet är baserat på vanliga företeelser som sker i det verkliga livet kan eleverna lätt ta med sig det de har lärt sig och applicera det på situationer i sin egen vardag.

Språkvägen bygger på cirkelmodellen

En av de mest välbeprövade inlärningsmetoderna inom genrepedagogiken. Böckerna erbjuds såväl i tryckt som digitalt format och alla texter finns inlästa som ljudfiler. Varje segment föregås också av en tankekarta med bilder, vilket ger eleverna möjlighet att först bekanta sig med temat visuellt, sedan lyssna och diskutera kring ämnet, innan de själva får tackla läsandet och skrivandet. Samtliga kapitel åtföljs dessutom av ett stort antal samtalsövningar och den som vill kan även träna ytterligare via den fria onlineportalen Övningsmästaren. Språkvägen SFI A och B vänder sig främst till nybörjare, medan C-boken bjuder på lite längre texter och mer avancerad grammatik. I läromedlet för kurs D utgår varje kapitel från en specifik genre, såsom noveller, lyrik, bloggar, nyhetsartiklar och faktatexter, med syftet att förbereda eleverna inför fortsatta studier i svenska.