Takkonstruktioner – leverantörer som jobbar med extremt tunga lyft är få

Leverantörer som jobbar med extremt tunga lyft är få

Vissa tak är mer komplicerade än andra. Det gäller speciellt för tak på flera hundratals ton, eller med ovanliga former. En gyllene kupol för en kyrka eller moské behöver omhändertas på rätt sätt och av rätt personal. Vi går igenom några saker att tänka på när du ska välja takleverantör.

Klarar de av jobbet?

När det kommer till takkonstruktioner och leverantörer är detta den med basala frågan. Det finns flera sätt att undersöka om de klarar av jobbet. Ett sätt att undersöka detta är genom att helt enkelt fråga. Förklara vad det är som gör just ditt uppdrag speciellt och annorlunda, varför dina takkonstruktioner kräver leverantörer med hög kompetens. Förklara även vad du förväntar dig från leverantören.

Takkonstruktioner och tjänster i Sverige och internationellt

Vad har du för förväntningar när det kommer till just ditt projekt? Detta är en viktig fråga både att ställa sig själv och att förklara för leverantören. Notera att det kan skilja sig när det kommer till arbetssätt och kultur, åtminstone mellan svenska och internationella företag. Ett tips är att kolla efter ISO 9001-certifiering. Detta är ett kvalitetssäkringssystem och ett tecken på att företaget ständigt strävar efter förbättring. Leverantörer med detta certifikat håller i regel mycket god kvalitet både i sina tjänster och i sina produkter.

Det finns både svenska och internationella företag med detta certifikat. Det finns även många andra som är bra att känna till, exempelvis ISO 14001 vilket är ett miljöledningscertifikat. Den går ut på att företaget har ett gott miljötänk och jobbar hårt med att minimera sin miljöpåverkan.

Takkonstruktioner av befintligt stål

Vissa tak är tyngre än andra och kräver speciella metoder. Då är det en god idé att vända sig till ett företag som är experter på att bygga och hantera extremt tunga projekt, exempelvis broar och höga byggnader. Dessa företag kan med fördel hjälpa dig även med ditt projekt, oavsett om det gäller takkonstruktioner av befintligt stål eller annat material.

Som takleverantör kan de bli tvungna att tänka kreativt. Förutsättningarna för olika projekt kan trots allt skilja sig enormt. I vissa fall finns utmärkta förutsättningar medan andra uppdrag är betydligt tuffare. Det kan exempelvis handla om att det komplicerade taket ska byggas eller renoveras i en trång stadsmiljö, att vädret är synnerligen dåligt eller något helt annat som kräver lite extra från leverantören.

Kolla alltid referenser och tidigare uppdrag

Oavsett vem du vänder dig till när det kommer till takkonstruktioner och tjänster i Sverige eller internationellt, se till att undersöka de tidigare uppdragen. Har de utfört liknande uppdrag tidigare eller har de visat prov på att de har tillräckligt med kompetens för att klara av just ditt uppdrag så kommer du att kunna känna dig betydligt säkrare med ditt val.