Tips från experter för att förbättra dina anställdas färdigheter

Tips från experter för att förbättra dina personalkunskaper|Nyhetsgam

Att få din personal att arbeta efter sin bästa förmåga och på sin högsta nivå är viktigt och kräver både utbildning och vägledning. Du måste kommunicera ordentligt så att din personal förstår vad som förväntas av dem. Arbetet kommer då att bli roligare och mer effektivt. Det här är experternas bästa tips!

Innan du anställer

Ditt arbete börjar faktiskt redan innan du anställer. Tänk noga igenom vad arbetet består av. Skriv ner krav, färdigheter och utbildningsnivå. Fundera över vem som skulle vara den perfekta personen och vilka egenskaper du söker för att lösa arbetets uppgifter. Med en bra arbetsbeskrivning vet både du och den som ska anställas vad som krävs. Det är en bra grund.

Glöm inte arbetsplatsens kultur

Att de anställda vet vilka uppgifter som ska göras är viktigt men det är också viktigt att förmedla arbetsplatsens kultur. Att ge inspiration och tips för att förstå arbetsplatsens organisation så att detta sedan lyser igenom i arbetsuppgifterna och i kontakt med kunderna. En äkta vi-känsla för hela arbetsplatsen som känns igen i allt ger en större delaktighet och arbetsglädje.

Kunskap och färdigheter är en process

Att fortsätta utbilda, uppmuntra och inspirera din personal är en process som måste finnas med i din planering hela tiden. Sätt upp mål under arbetets gång så att ni alla arbetar för att nå dit tillsammans. Mentorskap och coachning kan vara ett bra sätt att få arbetet att röra sig framåt och att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Håll kommunikationslinjerna öppna. Det är viktigt att mötas både i grupper men också i enskilda möten.

Våga säga till

Att arbeta under eget ansvar och känna att man får och kan fatta egna beslut är viktigt för arbetsglädjen. Dina anställda ska känna att du litar på deras bedömningar i olika situationer. Uppstår problem, ge konstruktiv kritik. Ge direkt feedback så att dina anställda ska kunna förbättra sitt arbete. På detta sätt kan du förmedla företagets linje och den anställda blir mer rustad att fatta beslut på egen hand nästa gång. Att få återkoppling på sitt arbete motivera till prestation.

Mobilisera kompetens

Din personal har säkert en mängd olika kompetenser som inte tas tillvara på. Medarbetare som inte får använda sin kompetens tappar ofta motivation och presterar mindre och svagare. Alla behöver känna sig behövda. Se därför till att du har rätt personer på rätt plats, ingen ska vara felkvalificerad eller överkvalificerad för arbetsuppgifterna. Håll en öppen kommunikation, motivera och handled din personal.