Trafiksignaler tas inte lika allvarligt runt om i världen jämfört med Sverige

Trafiksignalsystem för städer | Swarco

Att köra trots att det är rött ljus är otänkbart för de flesta. Trafiksignalens betydelse och makt sitter djupt inrotad i oss, inte minst för att regelbrott kan leda till allvarliga olyckor. Att köra mot rött är ett brott, ändå tas inte trafiksignalerna på samma seriösa sätt runt om i världen som i Sverige.

Ovanligt säker trafik

Sverige är en av de säkraste länderna när det kommer till trafik. Detta kan bero på flera faktorer, inte minst våra avancerade trafiksignalsystem för städer, den höga utbildningsstandarden, den beryktade Nollvisionen och även väl omhändertagna vägar. Även de andra skandinaviska länderna har mycket bra trafiksäkerhet.

Ovanligt osäker trafik

Bland de värsta länderna har vi den svenska favoritdestinationen Thailand, Tanzania, Iran, Kongo-Kinshasa och även Libyen. Bredvid Libyen ligger Egypten, ett annat land vars trafik är problematisk. Medan den svenska statistiken över dödsfall i trafiken fortsätter att sakta men säkert minska, 325 dödsfall för hela 2018, har Egypten upp emot 12 000 varje år. Om man ser till populationen ligger landet på cirka 42 dödsfall per 100 000 invånare, jämfört med 3,2 för Sverige. Bägge länder har fungerande trafiksignaler men skiljer sig däremot i flera andra faktorer, bland annat hur tät trafiken är och även hur mycket man respekterar trafiksignalsystem för städer.

Annorlunda lösningar

Egypten är naturligtvis inte det enda landet med problematisk trafik. Kongo-Kinshasa är ett annat land vars trafik ställer till med bekymmer. Huvudstaden har dock valt att försöka göra något åt trafiken, inte genom att investera i trafiksignaler för tunnelsystem utan genom att investera i robotar.

I huvudstaden Kinshasa, vid mycket vältrafikerade platser, går det att se de stora robotarna som styr trafiken. Dessa introducerades 2013 som ett försök att kontrollera de mest trafikerade vägarna och samtidigt hjälpa gångtrafiken att ta sig över vägen på ett säkert sätt. Robotarna visade sig vara effektiva på flera sätt. De respekterades betydligt mer än vanliga trafiksignalsystem för städer och de kunde inte heller mutas eller förhandlas mer. Försedda med ett eget signalsystem, flera kameror och solcellspaneler ser de stora trafikrobotarna till att trafiken sköter sig på rätt sätt.

Sedan introduktionen av trafikrobotarna har staden valt att utveckla idén, något som även fått närliggande städer att investera i egna robotar.

Är robotar bättre än vanliga signaler och symboler?

Det finns mycket att lära sig från Kinshasas lyckade experiment med robotar. Vad det är som gör robotar mer respekterade än vanliga signaler är svårt att sätta fingret på. Det är dock värt att begrunda. Nästa gång du ser trafiksignaler för tunnelsystem, bli inte förvånad om det är robotliknande figurer som styr trafiken. Kanske är det robotarna som kommer att hjälpa Sverige att äntligen nå Nollvisionen.