Tre konsulter som kan göra stor skillnad i ett byggnadsprojekt

olika typer av konsulter | Nyhetsgram

Det finns många krav på dagens byggprojekt, något som beror på flera saker. Först och främst har samhället utvecklats, i synnerhet teknologin inom nätverk, internet och telekommunikation. Fler företag och personer har även fått upp ögonen för miljön och vill göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta ställer krav på byggandet och för att uppfylla dessa krav kan det vara en mycket god idé att ta kontakt med vissa konsulter.

En miljökonsult kan se till att byggnaden uppfyller miljökrav

Miljökonsulten kan hjälpa till med ett antal saker under ett byggprojekt, från att säkerställa att projektet utförs på ett miljövänligt sätt till att kvalitetssäkra ventilationen, ljuset och många andra viktiga delar. Miljökonsulten kan även hjälpa till att få en byggnad miljöcertifierad, något som är mycket attraktivt bland både fastighetsköpare och de som sedan kommer att bo och använda det färdiga bygget. Ett tips när du ska välja konsult eller konsultföretag är att se om de är medlemmar i Sweden Green Buildning Council. Detta är ett tydligt tecken på att det är en seriös aktör som faktiskt kan bidra med många värdefulla råd och insikter.

En VVS konsult kan hjälpa till med väsentliga delar av projektet

VVS står för vatten, värme och sanitet. Detta är tre stora områden men oftast kan konsulten även ge goda råd om andra ämnen, exempelvis kyla, energiförbrukning och mycket mer. VVS-konsulten kan agera som installationsledare och -samordnare. De kan med fördel finnas på plats redan vid idéstadiet och hjälpa till med planeringen av byggnaden och slutligen installationen av alla VVS-relaterade delar. Här kan det vara bra att kolla att konsultföretaget är auktoriserade av exempelvis ”Säkert Vatten” för att säkerställa att de installerar allt på ett branschriktigt sätt.

En telekonsult kan se till att el-system och telesystem fungerar även i framtiden

Alla delar av ett byggprojekt är naturligtvis viktiga så det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en konsult mer vikt än en annan. Telekonsulten hamnar dock högt upp i en eventuell lista. Denna konsult specialiserar sig på telesystem, det vill säga system som används för att skicka och ta emot data. Det gäller både fasta enheter, exempelvis hemtelefonen, samt trådlösa enheter, exempelvis datorer, laptops och mobiler. Utvecklingen har fullkomligt exploderat i det här avseendet och internet har blivit en stor del av samhället, något som ställer höga krav på uppkopplingsmöjligheterna. Telekonsulten kan se till att en byggnad får rätt typ av anläggning och att den även kan integreras med andra tekniska system som används eller kommer att installeras.