Tvist med försäkringsbolag: maximera chansen att få rätt

Tvist med försäkringsbolag: maximera chansen att få rätt | Nyhetsgram

Du har precis köpt en sprillans ny cykel och låser fast den i cykelstället. När du ska cykla hem upptäcker du att cykeln är stulen. Vad gör du? Kontaktar ditt försäkringsbolag så klart! Ett försäkringsärende angående en stulen cykel brukar oftast lösas snabbt. Men vad händer om det rör sig om ett mer komplext ärende som till exempel en uppsägningstvist eller en resa som gått fel och du hamnar i tvist med ditt försäkringsbolag? Här kommer en guide till hur du ska göra.

Så löser du en tvist med ett försäkringsbolag

Du behöver inte acceptera beslutet från ditt försäkringsbolag om du är missnöjd med det. För att maximera dina chanser att få rätt i en tvist mot ett försäkringsbolag behöver du vara ordentligt påläst. 

Steg ett

Det första du behöver göra om du är i tvist med ditt försäkringsbolag är att lusläsa villkoren för din försäkring. Därefter läser du noga igenom det skriftliga beskedet som ditt försäkringsbolag skickat. I det måste de motivera varför de tagit beslutet och hänvisa till vilka försäkringsvillkor som de har baserat sitt beslut på. Stämmer det med det du redan läst? Om inte är det dags att gå vidare med ditt missnöje.

Steg två

Om du tycker att försäkringsbolaget har fattat fel beslut så är det upp till dig att bevisa det, bevisbördan ligger på dig helt enkelt. Fundera över de kraven som du läst i försäkringsvillkoren, finns det några ytterligare bevis som kan visa att försäkringsbolaget har fel? Nu är det dags att gå vidare i din tvist mot ditt försäkringbolag och begära omprövning, det vill säga överklaga beslutet. 

Steg tre

För att överklaga beskedet skickar du helt enkelt ett brev eller ett mejl där du skriver att du “begär omprövning av beslutet”. Presentera dina bästa argument och lägg fram bevisen för att försäkringsbolaget har fel. Red ut eventuellt missförstånd och hänvisa till försäkringsvillkoren eller praxis. Tänk på att skicka brevet så snabbt som möjligt om du har en tvist med ett försäkringsbolag, annars kan ärendet bli preskriberat. 

Steg fyra

Om beslutet har blivit överklagat och du fortfarande har en tvist med ditt försäkringsbolag, är det dags att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan även gå till domstol eller se om Konsumentverket kan driva ditt ärende genom Konsumentombudsmannen, KO. 

Undvik att hamna i tvist med försäkringsbolaget 

Det bästa sättet att undvika tvist med försäkringsbolag är förstås att göra sin research innan man tecknar ett avtal. Behöver du en hemförsäkring, en inkomstförsäkring, en båtförsäkring eller varför inte en loss of licence-försäkring? Prata med dina vänner, läs recensioner och välj det försäkringsbolag som verkar mest pålitligt för att slippa ödsla tid på en onödig tvist med ett försäkringsbolag.