Vad finns det för certifieringsorgan i Sverige och vad gör de?

Vad finns det för certifieringsorgan i Sverige och vad gör de | Nyhetsgram

Det finns företag som utför olika typer av certifieringar. Det kan exempelvis handla om ISO-certifieringar. Det betyder att företaget kontrollerar att ett annat företag uppfyller alla krav och följer alla regler för en viss ISO-standard. Om de gör detta så blir de certifierade. Syftet med att certifiera sig är att det bevisar att företaget håller en viss lägstanivå. Det är ett tydligt tecken på kompetens och i många branscher används det som ett krav när företag ska göra affärer sinsemellan.

Olika certifieringsorgan i Sverige

Svenska företag kan vända sig till flera certifieringsföretag för att bli certifierade. Ett tips är att alltid vända sig till ackrediterade företag. Ett ackrediterat certifieringsföretag har fått genomgå en egen kvalitetskontroll. Det är viktigt att alla certifieringsorganen håller samma höga nivå eftersom dessa företag i sin tur ska certifiera andra. Det är Swedac som granskar certifieringsorganen, de ser bland annat till att företaget har rätt kompetens och att de arbetar på ett objektivt sätt. Det finns ett tiotal företag som har klarat av ackrediteringen. Även vissa utländska företag får certifiera svenska bolag eftersom de ackrediterats av Swedac.

Syftet med att certifiera sig

Det finns olika anledningar till att företag certifierar sig. Först och främst kan det vara ett krav för att få sälja produkter inom en viss marknad, exempelvis inom EU. Det finns bland annat certifieringar som ett företag behöver för att deras produkter ska kunna CE-märkas. Det finns även certifieringar som ökar företagets värde, både internt och även gentemot andra aktörer som exempelvis eventuella köpare. Två certifieringar som är vanliga hos större företag som vill öka sitt värde är ISO 9001 och ISO 14001. Den första är ett kvalitetsledningssystem som hjälper företag att säkerställa att de håller en hög kvalitet i alla led, från produkterna och tjänsterna till allt annat som ingår i verksamheten. Det finns företag som kräver att motparten har en ISO 9001 certifiering för att de ska kunna göra affärer med varandra.

ISO-certifiering för att förbättra företagets miljöarbete

En annan viktig certifiering som många certifieringsorgan kontrollerar är ISO 14001. Denna standard fungerar också som ett ledningssystem men istället för att säkerställa hög kvalitet ser den till att företaget minimerar sin miljöpåverkan så mycket som möjligt. ISO 14001 är på många sätt minst lika viktig som ISO 9001, speciellt idag då miljön är viktigare än någonsin.

Om du är intresserad av att certifiera ditt företag, antingen gentemot ISO 9001, ISO 14001 eller någon helt annan standard, kan du med fördel vända dig till ett ISO certifieringsorgan som är ackrediterat. Det finns många bra företag som erbjuder prisvärda certifieringstjänster. Du kan alltid höra av dig till ett av dessa för att påbörja processen, ju snabbare företaget certifieras desto bättre.