VIKTEN AV KORREKTURLÄSNING OCH HUR EN KORREKTURLÄSARE KAN GÖRA DIN TEXT ÄNNU BÄTTRE

korrekturläsning

Det är få saker som är lika frustrerande för en läsare – och potentiellt förödande för att ett budskaps syfte ska nå sin målgrupp – som en text med stavfel, bristfällig grammatik eller felaktig interpunktion.

Eller va tykcer du?

Oavsett om det är en magisteruppsats eller ett mail till en kund – ja, egentligen vilket skrivet dokument som helst – är det viktigt att se till att texten är välformulerad, korrekt skriven och inte innehåller några slarvfel innan den skickas eller publiceras. Att be någon i din omgivning att läsa igenom texten kan vara ett bra sätt att få konstruktiv kritik och ett extra par ögon som hjälper dig att förbättra texten. Men tyvärr räcker inte alltid en väns eller familjemedlems kompetens till om ämnet är för komplext, om texten är skriven på ett språk de inte behärskar eller om texten helt enkelt är så lång att de inte har tid att läsa den. I sådana situationer rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell korrekturläsare. En sådan ger dig den konstruktiva kritik och respons du behöver för att din text ska bli så bra som möjligt och uppfylla sitt syfte.

En korrekturläsare hjälper dig hitta och åtgärda stavfel, felaktig interpunktion, oidiomatiska formuleringar, grammatiska fel och ologisk disposition eller styckeindelning med mera. Texten du läser just nu har korrekturlästs och reviderats ett flertal gånger innan den ansågs vara redo för publicering på vår blogg.

Vad är ”textblindhet”?

Textblindhet uppstår när man har arbetat med en text väldigt länge och stirrat sig blind på texten och det mest uppenbara till slut går en över huvudet. Det betyder att hjärnan tolkar och läser texten såsom den är tänkt – och inte hur den faktiskt är skriven. Detta gör det svårt att upptäcka misstag och slarvfel som felstavningar, syftningsfel eller ord som saknas.

Textblindhet drabbar alla, oavsett hur mycket de skriver och hur erfarna de är som skribenter. Det finns två sätt att handskas med textblindhet:

– Låt texten vila:

Detta betyder att lägga ned pennan, släppa tangentbordet och inte ens snegla på texten i några timmar eller upp till några dagar. På så vis kan du släppa de känslor och kanske frustrationer som byggts upp under tiden du skrivit. Det blir sedan enklare att upptäcka misstag och hitta sätt att förbättra texten på med ett utvilat sinne och ett nytt fräscht perspektiv.

– Låt någon vara din korrekturläsare:

Det andra alternativet är att låta en annan person genomföra en korrekturläsning av din text. Detta är vad vi kallar ”fyr-ögon-metoden”, det vill säga att två par ögon läser texten istället för ett par. Vi rekommenderar starkt att alltid ta hjälp av en professionell korrekturläsare. Oavsett hur länge du låter en text vila eller hur många personer i din omgivning som läser igenom den är det svårt att jämföra med den återkoppling på texten som en professionell korrekturläsare kan ge dig.

Författarens skrivprocess

För att förstå betydelsen av korrekturläsning och konstruktiv kritik kan vi ta en titt på vilken roll en korrekturläsare spelar för tillkomsten av en bok. Korrekturläsning är både en av de viktigaste och mest tidskrävande delarna av hela processen, och även en viktig del i själva författarens skrivprocess. I princip alla böcker granskas av flera personer i många timmar innan de är redo att publiceras.

“Förste korrekturläsare” för en författare brukar vara en redaktör som ger respons på boken eller texten genom hela processen. Meningar, stycken, sidor och kapitel kan skrivas om och om igen, baserat på återkoppling från författarens korrekturläsare, innan boken ges ut.

Nästa gång du läser en bok, ta en titt i början eller slutet så kommer du att hitta en sida tillägnad de personer som varit med och hjälpt författaren skriva boken. Vi kan lova att de flesta personer som tackas av författaren står med på grund av sin ovärderliga respons och korrekturläsning.

Novoterms korrekturläsning

Detta är vad Novoterm erbjuder dig: professionella korrekturläsare både online och på plats med erfarna skribenter, lingvister och översättare som förutom att de ser till att texten är grammatiskt och idiomatiskt korrekt, även ger förslag på alternativa formuleringar och ändringar för att skapa den perfekta texten.

Kontakta Novoterm för mer information och priser för vår korrekturläsning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”