Villkor

Välkommen till Nyhetsgram!

Dessa villkor beskriver regler och regler för användningen av Nyhetgrams hemsida. Nyhetsgram ligger på: – Sverige

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor helt och hållet. Fortsätt inte använda Nyhetsgrams webbplats om du inte accepterar alla villkoren som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller de här användarvillkoren, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivningsklausul och alla eller alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser dig, personen som åtnjuter denna webbplats och accepterar Bolagets villkor. ”Företaget”, ”Vårt”, ”Vi”, ”Vårt” och ”Us”, hänvisar till vårt företag. ”Party”, ”Parties” eller ”Us” avser både kunden och oss själva, eller antingen kunden eller oss själva.

Alla villkor avser erbjudandet, acceptansen och betalningen som krävs för att vi ska kunna genomföra processen med vår hjälp till kunden på det lämpligaste sättet, oavsett om det sker formella möten med fast löptid eller på annat sätt för uttryckligt syfte att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande lag i Sverige.

Någon användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singularen, flertalet, kapitaliseringen och / eller han / hon eller dom, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Licens

Om inget annat anges äger Nyhetsgram och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på Nyhetsgram. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får se och / eller printpages från https://www.Nyhetgram.se för eget bruk, med förbehåll för begränsningar som anges i dessa användarvillkor.

Du får inte:

Publicera material från https://nyhetsgram.se/
Sälj, hyra eller dellicensmaterial från https://www.Nyhetgram.se
Kopiera, kopiera eller kopiera material från https://nyhetsgram.se/
Omfördela innehåll från Nyhetgram (om inte innehåll särskilt är gjord för omfördelning).

Småkakor

Vi använder användningen av cookies. Genom att använda Nyhetsgrams webbplats godkänner du användningen av cookies i enlighet med Nyhetsgrams sekretesspolicy. De flesta moderna interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate-annonsörer kan också använda cookies.

Hyperlänk till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Statliga myndigheter;
Sökmotorer;
Nyhetsorganisationer;

Online-katalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra börsnoterade företag. och systemwide ackrediterade företag utom att söka ideella organisationer, välgörenhet köpcentrum och välgörenhet fundraising grupper som kanske inte hyperlänk till vår webbplats.

Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

Allmänt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor som handelskammare, amerikanska bilföreningen, AARP och Consumer Union. dot.com community webbplatser; föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetsgivande webbplatser, online-katalogdistributörer; internetportaler; redovisning, lag och konsultföretag vars primära kunder är företag; och utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi godkänner länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: a) länken inte skulle återspegla oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar inneboende misstänkta typer av verksamhet, hemmöjligheter, får inte länka); (b) Organisationen har inte en otillfredsställande rekord hos oss (c) Fördelen för oss från synligheten i samband med hyperlänken uppväger avsaknaden av; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller i övrigt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte är något vilseledande, (b) innebär inte felaktigt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar inom ramen för länkpartiets webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår hemsida, måste du meddela oss genom att skicka ett mail till support@Nyhetsgram.se

Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktuppgifter (till exempel ett telefonnummer och / eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du avser att länka till vår webbplats, och en lista över webbadressen / URL: erna på vår webbplats som du vill länka till. Tillåt 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

Med hjälp av vårt företagsnamn; eller

Genom användning av den enhetliga resurslokaliseraren (webbadressen) kopplad till; eller

Genom användning av någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som är länkat till det är meningsfullt inom innehållet och formatet på innehållet på länkpartiets webbplats.

Användning av Nyhetsgrams logotyp eller annat konstverk får inte tillåtas för att koppla bort ett varumärkeslicensavtal.

iframes

Utan föregående godkännande och skriftlig skriftlig tillåtelse får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något vis förändrar visuell presentation eller utseende på vår webbplats.

Avlägsnande av länkar från vår hemsida

Om du finner någon länk på vår hemsida eller någon länkad webbplats som är anstötlig av någon anledning kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.
Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte fullständigheten eller noggrannheten. Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen är tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Innehållsansvar

Vi ska inte ha något ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du godkänner att ersätta och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på grund av eller baserat på din webbplats. Inga länk (er) kan förekomma på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som kränkande, obscent eller kriminellt, eller som bryter mot, annars bryter mot eller förtalar överträdelsen eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats efter en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess kopplingspolicy. Genom att fortsätta länka till vår webbplats godkänner du att du är bunden till och följer dessa länkvillkor.

varning

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag utesluter vi alla föreställningar, garantier och villkor som gäller vår hemsida och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, några garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet och / eller användningen av rimlig vård och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att
Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vårdslöshet
Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning
Begränsa några av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag eller
Utesluta några av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.
De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning:
a) omfattas av föregående stycke och (b) styra alla skulder som uppkommer enligt ansvarsfriskrivningen eller i samband med ämnet i denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd (inklusive försummelse) och för brott mot lagstadgad tull.
I den utsträckning som webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, ansvarar vi inte för eventuella förluster eller skador.

Kredit- och kontaktinformation

Om du har några frågor angående någon av våra villkor, vänligen kontakta oss.